Szkoła Podstawowa w Jeżowem-Centrum

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica
w Jeżowem-Centrum


Budynek szkolny
Budynek szkolny
Typ szkoły szkoła podstawowa
Patron szkoły Stanisław Staszic
Miejscowość Jeżowe
Data powstania 1872
Dane statystyczne
Liczba oddziałów 15 (2017/2018)
Liczba uczniów 268 (2017/2018)

Dyrektor Katarzyna Sudoł
Wicedyrektor Aneta Sekulska

Adres Jeżowe 135
37-430 Jeżowe
Telefon/fax 15 879 43 09
Strona internetowa szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jeżowem-Centrum - szkoła podstawowa położona w centrum Jeżowego i wchodząca w skład Zespołu Szkół w Jeżowem-Centrum. Jest najstarszą szkołą podstawową w Jeżowem.

Historia

Początki pierwszej szkoły w Jeżowem sięgają roku 1603, w którym to została utworzona pierwsza parafia. Tak podają źródła historyczne. Z kolei najstarsza kronika szkolna podaje, iż w 1856 roku ks. Walenty Padowicz założył pierwszą szkołę. Była to szkoła prywatna, jednoklasowa i mieściła się w organistówce.

Początki obecnej szkoły sięgają lat 70. XIX wieku. Dzięki staraniom ks. Walentego Padowicza oraz wójta Sebastiana Lesiczki mieszkańcy Jeżowego wybudowali własnym kosztem pierwszy budynek szkoły (1872). Mieściła się w nim jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela. Była to szkoła jednoklasowa, która w 1875 roku została przekształcona w dwuklasową. W 1892 roku gmina wybudowała drugi drewniany budynek szkoły o dwóch salach lekcyjnych. Cztery lata później Rada Szkolna Krajowa przekształciła szkołę na czteroklasową. Powiększająca się stale liczba uczniów spowodowała, iż 3 sale nie wystarczały na naukę i wynajmowano pomieszczenia po domach. Mieszkańcy uznali potrzebę wbudowania nowego, większego budynku szkolnego.

Lata 20.

W sierpniu 1907 roku, gdy kierownikiem szkoły był Wilhelm Drozdowski, rozpoczęto budowę nowej, piętrowej szkoły, w której zaplanowano 6 sal lekcyjnych i mieszkanie dla kierownika. Jesienią 1908 roku dokonano poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego. Budowę szkoły zakończono w sierpniu 1909 roku, a od września rozpoczęto naukę w nowym budynku. I właśnie ten rok przyjmuje się za oficjalną datę założenia szkoły.

Naukę w szkole przerwała I wojna światowa. W 1914 roku w budynku kwaterowali żołnierze rosyjscy, a następnie austriaccy. W 1915 roku w szkole utworzono Szpital epidemiczny, ponieważ w okolicy zapanowała epidemia tyfusu plamistego. Rozpoczęcie nauki było możliwe dopiero w roku 1916, chociaż budynek znalazł się w bardzo złym stanie.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, szkoła zyskała status siedmioklasowej. W dalszym ciągu przybywało w szkole nowych uczniów, powiększała się kadra nauczycielska. W roku szkolnym 1927/1928 lwowski kurator oświaty ustanowił szkołę jako siedmioklasową z klasami zamiejscowymi w Jeżowem - Podgórzu i Jeżowem - Kameralnem. Kierownikiem szkoły był wówczas Rudolf Baumberger, dzięki któremu szkoła osiągnęła wysoki poziom nauczania i kuratorium uznało ją za wzorcową. W następnym roku szkolnym szkoła otrzymała patrona - ks. Stanisława Staszica.

Podczas II wojny światowej szkoła została zajęta na kwatery oddziałów Wermachtu. Mimo zakazu, w szkole realizowano przedwrześniowy program nauczania. Kierownik Baumberger ukrył wszystkie wartościowe pomoce naukowe na wypadek kontroli i założył nową księgę inwentarzową. Nauka odbywała się w wynajętych mieszkaniach i stodołach. Wyzwolenie Jeżowego nastąpiło 20 lipca 1944 i od 1 września rozpoczęła się regularna nauka.

W 1946 roku kierownikiem szkoły został Józef Zygmunt. Dokonał on rozbudowy szkoły, dzięki czemu powstało 6 nowych klas i 3 mieszkania dla nauczycieli. Kierownik ten doprowadził do zaistnienia przy szkole podstawowej zawodowej szkoły metalowej, dla potrzeb której wybudowano warsztaty (obecne przedszkole). Po likwidacji tej szkoły, w budynku tym funkcjonowało w latach 1954 - 1956 przedszkole, a następnie kino Dar. W późniejszych latach w budynku szkoły podstawowej funkcjonowały szkoła przysposobienia zawodowego, szkoła odzieżowa, szkoła rolnicza, technikum rolnicze, a także uniwersytet powszechny.

Lata 70. - skrzydło główne

W roku 1958 przeprowadzono kapitalny remont szkoły, wybudowano kotłownię i hydrofornię, zainstalowano centralne ogrzewanie. Kolejnej rozbudowy szkoły dokonano w latach 1963 - 1967. Wydłużono wtedy skrzydło boczne szkoły, w którym znalazło się 5 sal lekcyjnych, świetlica, kuchnia, sala gimnastyczna i kilka mniejszych pomieszczeń. Przebudowano również kotłownię.

W roku szkolnym 1966/1967 szkoła zaczęła realizować program ośmioklasowej szkoły podstawowej. Po odejściu na emeryturę Józefa Zygmunta, 1 września 1973 roku dyrektorem szkoły została Krystyna Ziółkowska, która zaczęła również pełnić funkcję Gminnego Dyrektora Szkół. Rozbudowany budynek nadal był niewystarczający dla szkoły podstawowej, szkoły rolniczej i szkoły odzieżowej, więc konieczne było wprowadzenie nauki na zmiany. Na zmianie popołudniowej uczyły się dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej. Po Krystynie Ziółkowskiej stanowisko dyrektora zajmował Mieczysław Bazan.

W roku szkolnym 1980/1981 dyrektorem szkoły został Tadeusz Błażejczak. Dokonał on w latach 1981 - 1984 generalnej modernizacji i kolejnej rozbudowy szkoły poprzez obniżenie pomieszczeń w najstarszej, głównej części szkoły. Dzięki temu powstała trzecia kondygnacja, na której znalazło się 4 nowe sale lekcyjne, gabinet i 2 zaplecza magazynowe.

1 czerwca 1990 roku miała miejsce uroczystość poświęcenia i wręczenia szkole sztandaru. Przywrócono również szkole prawo posiadania imienia i powstał hymn szkolny, którego autorem jest Ryszard Mścisz. Od 1 września tego roku nastąpiły zmiany na stanowisku dyrektorskim. Każda szkoła miała oddzielnego dyrektora: szkoła podstawowa - Marię Romanek, szkoła odzieżowa - Tadeusza Błażejczaka, a szkoła rolnicza - Barbarę Nalepę.

Od 1 września do 26 listopada 1994 roku na bazie szkoły funkcjonowało nowo utworzone Liceum Ogólnokształcące, które następnie wraz z Zasadniczą Szkołą Odzieżową zostało przeniesione do nowego budynku. Kilka lat później przeniesiono również szkolne warsztaty odzieżowe.

Lata 90. i początek XXI w.

Od 1 września 1997 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej została Aleksandra Olejarczyk. Dzięki pozyskanym środkom zmodernizowany został blok żywieniowy. W 1998 roku w szkole została utworzona pierwsza pracownia komputerowa z komputerami Macintosh. W 1999 roku wykonano remont sali gimnastycznej, a na dwóch częściach skrzydła bocznego obiektu w miejsce stropodachów wykonano nowe dachy. Dokonano również zmiany systemu centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe.

1 września 1999 weszła w życie reforma oświatowa zmieniająca dotychczasowe funkcjonowanie szkół. W ramach tych zmian ośmioklasowa Szkoła Podstawowa w Jeżowem-Centrum przekształcona została w szkołę sześcioklasową. Do kształcenia starszych uczniów utworzono Publiczne Gimnazjum w Jeżowem, które rozpoczęło funkcjonowanie na bazie SP. Początkowo zajmowało ono kilka sal na I i II piętrze, natomiast od roku 2001 zajęło ono budynek wcześniejszych warsztatów odzieżowych (obecnie Przedszkole) i całe II piętro Szkoły Podstawowej. W 2000 roku została rozwiązana działająca w budynku podstawówki Szkoła Rolnicza.

Logo szkoły

W 2004 roku utworzono w szkole drugą pracownię komputerową. Od 2005 roku szkoła posiada swoje logo. W 2007 roku powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Na wakacjach mury szkoły opuściło Gimnazjum, które przeniosło się do nowego, własnego obiektu. W następnym roku utworzono w szkole trzecią z kolei pracownię komputerową.

Rok 2008 przyniósł kolejne zmiany oświatowe. 1 września utworzone zostało Przedszkole, dla którego tymczasową siedzibą stał się budynek Szkoły Podstawowej. Obydwie placówki zostały połączone w Zespół Szkół, którego dyrektorem została Katarzyna Sudoł. W 2009 roku na potrzeby Przedszkola przebudowano budynek po gimnazjum, do którego przeniesione zostały dzieci przedszkolne.

W okresie od czerwca do listopada 2011 roku wykonano prace inwestycyjne przy Szkole Podstawowej, w ramach których wymieniono stare okna, docieplono budynek szkoły, dobudowano windę, wymieniono dach oraz wybudowano łącznik z Przedszkolem. Pod koniec 2011 przed głównym, a zarazem najstarszym skrzydłem szkoły wybudowano plac zabaw, który powstał w ramach programu Radosna Szkoła. W latach 2013-2014 przeprowadzony został kapitalny remont wewnątrz obiektu Szkoły Podstawowej. 20 października 2016 Szkoła Podstawowa wraz z Przedszkolem, działające wspólnie w ramach Zespołu Szkół, otrzymały nowy sztandar. W tym samym roku za środki unijne urządzono i nowocześnie wyposażono pracownie: komputerową, językową i przyrodniczą oraz zakupiono zestaw interaktywny i urządzenia multimedialne. Wiosną 2017 roku na podwórku szkolnym wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni i z oświetleniem. Dzięki wieloletnim inwestycjom Szkoła Podstawowa zyskała nowoczesny obiekt z zapleczem sportowo-rekreacyjnym.

Od 1 września 2017 weszła w życie reforma systemu oświaty, której głównymi celami były m.in. dokonanie zmian programowych oraz utworzenie nowej struktury szkół poprzez likwidację gimnazjów. Na mocy ustawy z 14 grudnia 2016 Rada Gminy Jeżowe przekształciła sześcioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Jeżowem-Centrum w szkołę ośmioklasową oraz włączyła w jej struktury klasy likwidowanego Publicznego Gimnazjum w Jeżowem. Zespół Szkół w Jeżowem-Centrum przejął cały majątek po zlikwidowanej szkole gimnazjalnej. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w budynku po Gimnazjum, wybudowanym w latach 2001-2007, prowadzone będą pozostałe klasy gimnazjalne. W 2017 roku Rada Gminy Jeżowe uchwaliła ponadto plan publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na mocy tej uchwały dzieci 6-letnie, które będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Jeżowem-Centrum, odbywają roczne przygotowanie przedszkolne w ramach tzw. zerówki nie w szkole podstawowej, lecz w Przedszkolu wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Jeżowem-Centrum. Ze względu na zbyt małą liczbę pomieszczeń w budynku Przedszkola, starsze grupy przedszkolaków uczą się w budynku Szkoły Podstawowej, w którym znajduje się siedziba Zespołu Szkół.

Hymn szkolny

Hymn szkolny powstał z okazji przywrócenia Szkole imienia Stanisława Staszica, które miało miejsce w 1990 roku. Autorem słów jest Ryszard Mścisz, natomiast skomponował go Antoni Piróg. Pod koniec lat 90. XX wieku ostateczny blask i światło nadał mu nauczyciel muzyki - Jan Żarkowski.


Złączmy się wszyscy we wspólnym dziele
Idźmy ku innym z otwartym sercem
By każdy z nas mógł wyznawać śmiele
Że się nie lęka słusznych poświęceń.

Ref: Z naszej energii wzrośnie dobrobyt
Mądrość i praca są hasłem naszym
Chcemy przysłużyć się tak krajowi
Jak szkoły patron - Stanisław Staszic.

Wolność i prawda znakiem tych czasów
Gdzie biały kolor nic już nie plami
Lecz nie wystarczy nowych słów zasób
Trzeba iść w jutro z głową, z rękami.

Na szlakach wiedzy będziemy wytrwali
By prawda mogła już wyjść z ukrycia
Byśmy egzamin w przyszłości zdawali
W tej ważnej ze szkół - szkole życia.

Galeria


Szkoły w Jeżowem na przestrzeni lat

Podstawowe i Przedszkola
PrzedszkoleSzkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 2Szkoła Podstawowa nr 3
Gimnazja i Licea
GimnazjumLiceum OgólnokształcąceLiceum Profilowane
Technika
TechnikumTechnikum Odzieżowe po ZSOTechnikum Rolnicze
Zawodowe
Zasadnicza Szkoła GastronomicznaZasadnicza Szkoła HandlowaZasadnicza Szkoła Metalowa
Zasadnicza Szkoła OdzieżowaZasadnicza Szkoła RolniczaSzkoła Przysposobienia Zawodowego
Zespoły Szkół i inne
Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopniaUniwersytet PowszechnyZespół Szkół PonadgimnazjalnychZespół Szkół nr 2