Liceum Ogólnokształcące w Jeżowem

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Staszica
w Jeżowem


Liceum Ogólnokształcące
Budynek szkolny
Typ szkoły liceum ogólnokształcące
Patron szkoły ks. Stanisław Staszic
Miejscowość Jeżowe
Data powstania 1994
Dane statystyczne
Liczba oddziałów 4 (2022/2023)

Dyrektor Stanisław Haduch

Adres Jeżowe 162A
37-430 Jeżowe
Telefon/fax 15 879 43 28
Strona internetowa szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem - ogólnokształcąca szkoła średnia prowadząca działalność dydaktyczną od 1994 roku.

Historia

W roku 1992 pojawił się pomysł utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Jeżowem. Współautorami tego projektu byli: Stanisław Młynarz - prezes Gminnej Spółdzielni, Tadeusz Kołodziej i Kazimierz Żak - wój i zastępca wójta.

W 1993 roku władze gminne powołały Społeczny Komitet Budowy Szkoły Średniej, któremu przewodniczył społecznik Jan Krzyś, a wspierał go Ryszard Mścisz - ówczesny dyrektor Zasadniczej Szkoły Odzieżowej. Na potrzeby przyszłej szkoły wykupiona została od Gminnej Spółdzielni i zaadaptowana część budynku Domu Handlowego.

22 marca 1993 Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu wydało Akt założycielski Liceum Ogólnokształcącego w Jeżowem. Wkrótce rozpoczęto nabór do szkoły, jednak szybko go wstrzymano z powodu braku środków środków finansowych oraz nieukończonej przebudowy przyszłego budynku szkolnego.

Zadanie ukończenia przebudowy obiektu i organizacji szkoły powierzone zostało Tadeuszowi Błażejczakowi, który wraz z zaistnieniem Liceum Ogólnokształcącego, miał zostać jego dyrektorem. Pieniądze otrzymane od tarnobrzeskiego Kuratorium, władz gminnych, sponsorów i Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Średniej pozwoliły dokończyć inwestycję oświatową, a także wyposażyć klasopracownie w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dzięki nawiązaniu współpracy z docentem Bogusławem Mazurkiewiczem ze Śląskiej Akademii Medycznej zdecydowano się na utworzono w szkole profilu ekologicznego.

1 stycznia 1994 zaczął funkcjonować w sensie organizacyjnym i administracyjnym Zespół Szkół w Jeżowem, w skład którego weszły: istniejąca Zasadnicza Szkoła Odzieżowa w Jeżowem oraz nowo powstające Liceum Ogólnokształcące. 1 marca 1994 potwierdzona została decyzja o powołaniu Liceum Ogólnokształcącego. Wkrótce możliwe było już ogłoszenie naboru do klasy pierwszej. W pierwszym terminie spłynęło 27 podań. Ostatecznie utworzono klasę liczącą 36 osób.

1 września 1994 miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego. Początkowo liceum mieściło się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Centrum, w których uczyli się dotychczas uczniowie Zasadniczej Szkoły Odzieżowej.

26 listopada 1994 Liceum Ogólnokształcące wraz z Zasadniczą Szkołą Odzieżową zostało oficjalnie przeniesione do nowego obiektu. Tego dnia miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie obiektu, na które zaproszono wielu gości. 11 czerwca 1995 nadano Liceum Ogólnokształcącemu, a zarazem Zespołowi Szkół w Jeżowem, sztandar i patrona szkoły - ks. Stanisława Staszica. Pierwsza studniówka miała miejsce 24 stycznia 1998, a w maju 1998 roku przeprowadzone zostały pierwsze egzaminy maturalne. Szkołę opuścili wówczas pierwsi absolwenci - 32 osoby.


Od początku istnienia Liceum Ogólnokształcącego istniały różne profile klas:

  • klasa ekologiczna (pierwsze lata kształcenia)
  • klasa matematyczno-przyrodnicza (do 2004)
  • klasa informatyczno-językowa (do 2009)
  • klasa humanistyczno-dziennikarska
  • klasa sportowo-turystyczna
  • profil akademicki (obecnie)Szkoły w Jeżowem na przestrzeni lat

Podstawowe i Przedszkola
PrzedszkoleSzkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 2Szkoła Podstawowa nr 3
Gimnazja i Licea
GimnazjumLiceum OgólnokształcąceLiceum Profilowane
Technika
TechnikumTechnikum Odzieżowe po ZSOTechnikum Rolnicze
Zawodowe
Zasadnicza Szkoła GastronomicznaZasadnicza Szkoła HandlowaZasadnicza Szkoła Metalowa
Zasadnicza Szkoła OdzieżowaZasadnicza Szkoła RolniczaSzkoła Przysposobienia Zawodowego
Zespoły Szkół i inne
Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopniaUniwersytet PowszechnyZespół Szkół PonadgimnazjalnychZespół Szkół nr 2