Rada Gminy Jeżowe

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Rada Gminy Jeżowe - organ stanowiący i kontrolny wybierany zgodnie z ustawą o ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. W skład rady wchodzi obecnie 15 radnych.

Zadania Rady

Do zadań Rady należy m.in. uchwalanie projektu statutu gminy, powoływanie i odwoływanie na wniosek wójta skarbnika gminy oraz sekretarza gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie gminnego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach: herbu i flagi, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, nadawanie tytułu Zasłużony dla Gminy Jeżowe.

Radni

Kadencja 2018-2023

 • Nr 1 Jeżowe-Centrum - Bogdan Bednarz
 • Nr 2 Jeżowe-Centrum - Marian Koc - przewodniczący Rady Gminy Jeżowe
 • Nr 3 Jeżowe-Podgórze - Józef Głuszak
 • Nr 4 Jeżowe-Podgórze - Józef Szewc
 • Nr 5 Jeżowe-Podgórze - Krzysztof Borek
 • Nr 6 Jeżowe-Zagościniec - Edward Koc
 • Nr 7 Jeżowe-Kameralne - Henryk Olko
 • Nr 8 Groble i Sibigi - Barbara Fusiek
 • Nr 9 Jeżowe-Zaborczyny i Krzywdy - Roman Łyko - wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeżowe
 • Nr 10 Jata - Grażyna Szostecka
 • Nr 11 Sójkowa - Eugeniusz Ciak
 • Nr 12 Zalesie - Bogdan Świątek
 • Nr 13 Cholewiana Góra i Pogorzałka - Andrzej Kołodziej
 • Nr 14 Nowy Nart - Mirosław Bajek - wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeżowe
 • Nr 15 Stary Nart - Jacek Puzio


Kadencja 2014-2018

Liczby w nawiasach oznaczają numer okręgu.

Komisje

 • Komisja Rewizyjna: Krzysztof Sibiga (przewodniczący), Henryk Tomczyk (wiceprzewodniczący), Adam Trela, Marian Koc, Bogdan Bednarz
 • Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego: Zbigniew Wyka (przewodniczący), Tadeusz Dul (wiceprzewodniczący), Mirosław Bajek, Roman Łyko, Grzegorz Bieleń, Józef Głuszak (od 06.07.2015)
 • Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej: Adam Trela (przewodniczący), Bogdan Bednarz (wiceprzewodniczący), Mirosław Bajek, Józef Głuszak, Tadeusz Dul, Danuta Pikor (od 06.07.2015)
 • Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu: Grzegorz Bieleń (przewodniczący), Eugeniusz Ciak (wiceprzewodniczący - do 06.07.2015), Andrzej Kołodziej (wiceprzewodniczący - od 06.07.2015), Danuta Pikor, Zbigniew Wyka, Józef Szewc (od 06.07.2015)
 • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska: Henryk Tomczyk (przewodniczący), Roman Łyko (wiceprzewodniczący - do 06.07.2015), Marian Koc, Eugeniusz Ciak (do 30.04.2015), Józef Szewc (od 30.04.2015, wiceprzewodniczący od 06.07.2015), Andrzej Kołodziej

Kadencja 2010-2014

Liczby w nawiasach oznaczają numer okręgu.

Komisje: Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (5 osób), Komisja Rewizyjna (5 osób), Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej (5 osób), Komisja Oświaty Zdrowia, Kultury i Sportu (5 osób), Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (5 osób)

Kadencja 2006-2010

Liczby w nawiasach oznaczają numer okręgu.

Komisje: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (11 osób), Rewizyjna (10 osób), Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej (7 osób), Oświaty Zdrowia, Kultury i Sportu (4 osoby), Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (8 osób).

Biuro Rady

 • Jeżowe 136a/21
37-430 Jeżowe