Przedszkole w Jeżowem

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Publiczne Przedszkole w Jeżowem

Budynek Przedszkola
Budynek Przedszkola
Typ placówki przedszkole
Miejscowość Jeżowe
Data powstania 1 września 2008
Dane statystyczne
Liczba oddziałów (grup) 6[1] (2022/2023)
Liczba dzieci 112[2] (2022/2023)

Dyrektor Katarzyna Sudoł
Wicedyrektor Aneta Sekulska

Adres Jeżowe 135
37-430 Jeżowe
Telefon/fax 15 879 43 09
Strona internetowa szkoły

Publiczne Przedszkole w Jeżowem - instytucja opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, powstała z dniem 1 września 2008. Przedszkole wraz ze Szkołą Podstawową w Jeżowem-Centrum tworzą struktury Zespołu Szkół w Jeżowem-Centrum. Placówka zlokalizowana jest w centrum Jeżowego.

Historia

Uchwała o powołaniu Publicznego Przedszkola w Jeżowem podjęta została podczas sesji Rady Gminy Jeżowe w dniu 15 kwietnia 2008. Radni zadecydowali o utworzeniu z dniem 1 września 2008 nowej placówki dla najmłodszych. Równolegle utworzony został Zespół Szkół w Jeżowem-Centrum, w skład którego weszły: nowo powstające Publiczne Przedszkole w Jeżowem oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jeżowem-Centrum, na bazie której utworzono Zespół Szkół. Pierwszym dyrektorem została Katarzyna Sudoł, którą zastępowała Aneta Sekulska.

W roku szkolnym 2008/2009 Przedszkole działało w budynku Szkoły Podstawowej. Uczęszczały do niego dzieci pięcioletnie. W 2009 roku dokonano przebudowy parterowego, sąsiadującego ze Szkołą Podstawową budynku, który powstał w połowie XX wieku. Jego oddanie do użytku miało miejsce 14 listopada 2009. Ze względu na powiększenie bazy lokalowej, na rok szkolny 2009/2010 do Przedszkola przyjęto już dzieci 3- i 4-letnie. Od strony północnej budynku przedszkolnego podwórko zagospodarowano na plac zabaw. W 2011 wykonano prace inwestycyjne przy Szkole Podstawowej, w ramach których m.in. wybudowano łącznik z budynkiem Przedszkola, dzięki czemu dzieci udające się do sali gimnastycznej lub szkolnej stołówki nie muszą wychodzić na dwór.

20 października 2016 miała miejsce uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru dla Zespołu Szkół w Jeżowem-Centrum, w skład którego wchodzi Przedszkole ze Szkołą Podstawową im. Stanisława Staszica.

W 2017 roku Rada Gminy Jeżowe uchwaliła plan publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na mocy tej uchwały dzieci 6-letnie, które będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Jeżowem-Centrum, odbywają roczne przygotowanie przedszkolne w ramach tzw. zerówki nie w szkole podstawowej, lecz w Przedszkolu wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Jeżowem-Centrum. Ze względu na zbyt małą liczbę pomieszczeń w budynku Przedszkola, starsze grupy przedszkolaków uczą się w budynku Szkoły Podstawowej, w którym znajduje się siedziba Zespołu Szkół.

Organizacja Przedszkola

Przedszkole jest czynne w godzinach 7:00-16:00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, przez jedenaście miesięcy w roku. Przerwa wakacyjna trwa od 1 do 31 sierpnia. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez MEN, w godzinach od 8 do 13.00 (5 godzin) prowadzona jest bezpłatne. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych zadeklarowaną przez rodzica w karcie zgłoszenia dziecka do Przedszkola ponad wymiar zajęć (godz. 8-13) pobierana jest opłata w wysokości 1 zł.

W Przedszkolu tworzone są oddziały nieprzekraczające 25 dzieci, które są zgrupowane według zbliżonego wieku. Do Przedszkola przyjmuje się dzieci w wieku 3-6 lat, a w szczególnych przypadkach również dzieci 2,5-letnie.

W roku szkolnym 2022/2023 do Przedszkola uczęszcza 112[3] dzieci, które zostały przydzielone do 6 grup oddziałowych: Biedronki, Pszczółki, Misie, Krasnoludki oraz oddziałów zerowych 0a i 0b.


Galeria

Przypisy


Szkoły w Jeżowem na przestrzeni lat

Podstawowe i Przedszkola
PrzedszkoleSzkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 2Szkoła Podstawowa nr 3
Gimnazja i Licea
GimnazjumLiceum OgólnokształcąceLiceum Profilowane
Technika
TechnikumTechnikum Odzieżowe po ZSOTechnikum Rolnicze
Zawodowe
Zasadnicza Szkoła GastronomicznaZasadnicza Szkoła HandlowaZasadnicza Szkoła Metalowa
Zasadnicza Szkoła OdzieżowaZasadnicza Szkoła RolniczaSzkoła Przysposobienia Zawodowego
Zespoły Szkół i inne
Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopniaUniwersytet PowszechnyZespół Szkół PonadgimnazjalnychZespół Szkół nr 2