Zespół Szkół w Jeżowem

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Zespół Szkół
im. ks. Stanisława Staszica
w Jeżowem


Logo Zespołu Szkół
Logo Zespołu Szkół
Typ szkoły liceum ogólnokształcące
technikum
Patron szkoły ks. Stanisław Staszic
Miejscowość Jeżowe
Data powstania 1994
Dane statystyczne
Liczba oddziałów 7 (2017/2018)

Dyrektor Stanisław Haduch

Adres Jeżowe 162A
37-430 Jeżowe
Telefon/fax 15 879 43 28
Lokalizacja
{{#display_map:50.374791, 22.148691|title=Zespół Szkół w Jeżowem|width=270|height=200|service=osm|zoom=40}}
Strona internetowa szkoły


Widok ogólny

Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem - szkoła ponadgimnazjalna kształcąca w różnych typach szkół: ogólnych i zawodowych.

Historia

W 1992 roku władze gminne z wójtem Tadeuszem Kołodziejem, wicewójtem Kazimierzem Żakiem oraz prezesem Gminnej Spółdzielni Stanisławem Młynarzem podjęły starania związane z utworzeniem szkoły średniej w Jeżowem. Pomysł ten szybko zyskał akceptację lokalnego środowiska. Powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły Średniej, na czele którego stanął Jan Krzyś. Z autorami projektu ściśle współpracował Ryszard Mścisz - ówczesny dyrektor Zasadniczej Szkoły Odzieżowej. Bazą przyszłej szkoły miała być część Domu Handlowego, który został wybudowany w latach 70. XX wieku.

Wśród pomysłów na szkołę średnią pojawiały się różne opcje. Zastanawiano się, czy powołać liceum zawodowe, technikum odzieżowe, technikum rolnicze, czy liceum ogólnokształącę. Ostatecznie wybrano ostatnię opcję, która przewijała się od samego początku, a na specjalność kształcenia wybrano profil ekologiczny.

W 1993 roku podjęto starania adaptacyjne budynku handlowego na potrzeby powoływanej szkoły. 22 marca 1993 Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu wydało Akt założycielski Liceum Ogólnokształcącego w Jeżowem, a dyrektor ZSO Ryszard Mścisz rozpoczął nabór do szkoły. Szybko został on jednak wstrzymany z powodu braku odpowiednich środków finansowych. Warunkiem startu szkoły w roku 1993/1994 była modernizacja i dostosowanie budynku na cele dydaktyczne. Akt założycielski pozostawał w mocy, a szkoła miała zaistnieć w roku następnym.

Zadanie ukończenia przebudowy obiektu i organizacji szkoły powierzone zostało Tadeuszowi Błażejczakowi, który został wybrany dyrektorem szkoły odzieżowej, a po utworzeniu Liceum miał zostać dyrektorem Zespołu Szkół. Pieniądze otrzymane od tarnobrzeskiego Kuratorium, władz gminnych, sponsorów i Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Średniej pozwoliły dokończyć inwestycję oświatową, a także wyposażyć klasopracownie w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. W wyniku przebudowy obiektu wykonane zostały m.in.: prace budowlane, nowa konstrukcja i dach budynku oraz prace instalacyjne.

1 stycznia 1994 zaczął funkcjonować w sensie organizacyjnym i administracyjnym Zespół Szkół w Jeżowem, w skład którego weszły: istniejąca od kilkudziesięciu lat trzyletnia Zasadnicza Szkoła Odzieżowa w Jeżowem oraz nowo powstające, czteroletnie Liceum Ogólnokształcące. 1 marca 1994 potwierdzona została decyzja sprzed roku o powołaniu Liceum Ogólnokształcącego, a wkrótce ogłoszono nabór - zarówno do szkoły odzieżowej, jak i liceum.

1 września 1994 miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół, którego pierwszym dyrektorem został Tadeusz Błażejczak. Początkowo szkoły licealna oraz zawodowa mieściły się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Centrum, w których uczyli się dotychczas uczniowie Zasadniczej Szkoły Odzieżowej. 26 listopada 1994 Liceum Ogólnokształcące wraz z Zasadniczą Szkołą Odzieżową zostało oficjalnie przeniesione do zaadaptowanego budynku. Tego dnia miało miejsce uroczyste otwarcie obiektu, którego dokonano symbolicznym przecięciem wstęgi przez zaproszonych gości. Następnie budynek został poświęcony przez ks. Krzysztofa Pałaca.

11 czerwca 1995 Zespołowi Szkół w Jeżowem nadano sztandar oraz imię patrona - ks. Stanisława Staszica. 24 stycznia 1998 odbyła się pierwsza studniówka klasy licealnej, a w maju 1998 roku przeprowadzone zostały pierwsze egzaminy maturalne. Szkołę opuścili wówczas pierwsi absolwenci Liceum Ogólnokształącego.

W 1999 roku zakończyła się adaptacja drugiej części Domu Handlowego dla potrzeb szkoły. W jej następstwie praktycznie cały obiekt, z wyjątkiem niewielkiej powierzchni (1 stoisko) wydzielonej na sklep, został przeznaczony na cele oświatowe. Po rozbudowie bazy dydaktycznej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wydało zgodę na budowę sali gimnastycznej. W 1999 roku przygotowano dokumentację projektową oraz wybudowano fundamenty przyszłej hali sportowej. W roku szkolnym 1999/2000 Zespół Szkół został wzbogacony o nową szkołę średnią - trzyletnie Technikum Odzieżowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Odzieżowej.

W roku 2000 przechodzącego na emeryturę dyrektora Tadeusza Błażejczaka zastąpił nauczyciel Stanisław Haduch - początkowo jako pełniący obowiązki, a od 2001 roku jako dyrektor powołany w drodze konkursu.

W wyniku zmian w oświacie związanych z powstaniem gimnazjów, w 2002 roku Zespół szkół prowadził nabór do zreformowanych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego, czteroletniego Technikum (o specjalności: technik technologii odzieży) i dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej (o specjalności: krawiec). Z początkiem roku szkolnego 2002/2003 powstała gazetka szkolna Post Scriptum, która w kolejnych latach zaczęła odnosić sukcesy ogólnopolskie. W 2003 roku powołano trzyletnie Liceum Profilowane (specjalność: kreowanie ubiorów).

W 2004 roku postawiono na rozwój szkolnej bazy sportowej. Na najniższej kondygnacji utworzono siłownię, do której zakupiony został odpowiedni sprzęt. Ponadto Rada Powiatu Niżańskiego zdecydowała o kontynuacji budowy sali gimnastycznej i łącznika przy Zespole Szkół, a projektantom zlecono aktualizację i przeprojektowanie dokumentacji technicznej. Roboty budowlane wznowiono w 2005 roku, w którym zrealizowano stan surowy samej hali. W ramach inwestycji przebudowana została stacja transformatorowa kolidująca z budowaną salą.

W 2005 roku w ofercie Technikum pojawiła się nowa specjalność - technik budownictwa, która zdecydowała o dalszych losach tej szkoły, a zarazem zwiększyła jej atrakcyjność.

W 2006 roku dokonano dalszego przeprojektowania zaplecza sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do głównego budynku szkoły oraz zrealizowano stan surowy. Z przeznaczeniem na budowę boiska zakupiono działkę przylegającą do szkoły. W latach 2007-2009 przeprowadzono roboty wykończeniowe sali sportowej (o wymiarach 29,73 x 17,64 m) wraz z zapleczem i łącznikiem o łącznej powierzchni 867 m2.

20 października 2009 społeczność Zespołu Szkół świętowała potrójną uroczystość: 50 lat szkoły średniej w Jeżowem, 15-lecie Zespołu Szkół oraz oddanie do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej.

W 2010 roku Zespół Szkół wzbogacił ofertę Zasadniczej Szkoły Zawodowej, tworząc nowe specjalności: kucharz małej gastronomii i sprzedawca. Obok szkoły, tuż przy sali gimnastycznej, utworzono boisko trawiaste do gry w piłkę nożną.

W grudniu 2011 roku do użytku oddana została aula szkolna, która powstała w miejscu sklepu GS. Od tamtej pory cały budynek został przeznaczony na cele szkolne.

W 2013 roku Zespół Szkół poszerzył ofertę edukacyjną w Technikum. Wprowadzono nowe specjalności: technik cyfrowych procesów graficznych, technik drogownictwa, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych i technik żywienia i usług gastronomicznych. Z dniem 31 sierpnia 2013 Rada Powiatu Niżańskiego wyłączyła z Zespołu Szkół i zlikwidowała Liceum Profilowane, Technikum Uzupełniające oraz Technikum dla Dorosłych.

Niezwykle ważną i oczekiwaną inwestycją była termomodernizacja budynku Zespołu Szkół, jaką przeprowadzono w 2017 roku. Wymienione zostało pokrycie dachowe obiektu, stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano kotłownię, wykonano docieplenie ścian oraz nową elewację. Ponadto zamontowano monitoring.

Oferta edukacyjna

Na rok szkolny 2018/2019 Zespół Szkół im. ks. Staszica w Jeżowem prowadzi rekrutację do następujących szkół o profilach (zawodach):

Oferta edukacyjna 2018/2019
 • Technikum
  • technik budownictwa
  • technik budowy dróg
  • technik usług fryzjerskich
  • technik przemysłu mody
  • technik organizacji reklamy
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Fotografie Zespołu Szkół


Szkoły w Jeżowem na przestrzeni lat

Podstawowe i Przedszkola
PrzedszkoleSzkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 2Szkoła Podstawowa nr 3
Gimnazja i Licea
GimnazjumLiceum OgólnokształcąceLiceum Profilowane
Technika
TechnikumTechnikum Odzieżowe po ZSOTechnikum Rolnicze
Zawodowe
Zasadnicza Szkoła GastronomicznaZasadnicza Szkoła HandlowaZasadnicza Szkoła Metalowa
Zasadnicza Szkoła OdzieżowaZasadnicza Szkoła RolniczaSzkoła Przysposobienia Zawodowego
Zespoły Szkół i inne
Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopniaUniwersytet PowszechnyZespół Szkół PonadgimnazjalnychZespół Szkół nr 2