Szablon:Aktualnosci

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

3 lipca

Pikniki rodzinne
 • Obok świetlicy w Zalesiu zorganizowany został piknik rodzinny.

2 lipca

 • Na stadionie w Groblach miał miejsce Festyn Wakacyjny.

30 czerwca

Sesja Rady Gminy Jeżowe

29 czerwca

 • Na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Nowym Narcie został zakupiony i przekazany bus marki IVECO Daily 65C18H. Pojazd przystosowany jest do przewozu osób o utrudnionej zdolności ruchowej oraz osób poruszających się na wózkach. Auto posiada 24 miejsca. Całkowity koszt zakupu autobusu wyniósł 369 160,00 zł, z czego 251 412,00 zł stanowi dofinansowanie z PFRON-u.

26 czewca

 • W Krzywdach miał miejsce piknik rodzinny Powitanie wakacji.

22 czerwca

 • Urząd Gminy w Jeżowem zaprosił firmy do składania ofert na budowę i modernizację ogrodzenia przy Zespole Szkół w Jacie. W ramach inwestycji przewidziana jest modernizacja 75,3 m istniejącego ogrodzenia oraz budowa 51,3 m nowego ogrodzenia. Prace należy wykonać do końca września br., natomiast oferty są przyjmowane do 4 lipca br.

19 czerwca

16 czerwca

Boże Ciało 2022

15 czerwca

 • Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznało dofinansowanie dla GCK w Jeżowem na opracowanie projektu budowy nowego domu kultury w Jeżowem, który ma powstać w sąsiedztwie szkoły muzycznej. Kwota dofinansowania to 175 000,00 zł, natomiast wartość projektu opiewa na kwotę 230 673,40 zł. Projekt powinien zostać opracowany do końca 2023 roku.

14 czerwca

 • W ramach drugiego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Jeżowe na rozwój sportu w gminie Jeżowe w 2022 roku wpłynęła jedna oferta. Wniosek złożył klub GKS Groble, któremu przyznana została dotacja w wysokości 25 000,00 zł.

13 czerwca

Sesja Rady Gminy Jeżowe
 • W piątek, 10 czerwca, miała miejsce LV sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
  • wyrazili zgodę na kontynuację członkostwa Gminy Jeżowe w LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”;
  • wyrazili zgodę na nabycie działki nr 7088/7 w Jeżowem z przeznaczeniem na poszerzenie wewnętrznej drogi gminnej na działce nr 7087;
  • wyrazili zgodę na zamianę działki nr 737/13 na działkę nr 699/1 w Cholewianej Górze;
  • dokonali zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
  • dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2022-2035. Prognozowana kwota długu w 2022 roku wynosi 15 426 917,52 zł, natomiast w 2023 - 15 651 377,52 zł. W kolejnych latach przewiduje się spadek tej kwoty.

12 czerwca

11 czerwca

Anna Sabat-Wielgosz

5 czerwca

2 czerwca

1 czerwca

30 maja

28 maja

25 maja

 • Wójt Gminy Jeżowe ogłosił drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Jeżowe na rozwój sportu w gminie Jeżowe w 2022 roku. Wnioski należy składać do 9 czerwca br.

23 maja

Sesja Rady Gminy Jeżowe
 • W miniony piątek, 20 maja, miała miejsce LIV sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
  • określili wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Kwota ta wynosić będzie 500,00 zł;
  • ustalili nową wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP z terenu gminy Jeżowe, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. Wynagrodzenie będzie wynosić 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę;
  • zmienili stawki wynagrodzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jeżowe. Za udział w posiedzeniu Komisji Przewodniczący będzie otrzymywał 750 zł (wcześniej 550 zł), natomiast pozostali członkowie 450 zł (wcześniej 350 zł);
  • przekazali Sejmikowi Województwa Podkarpackiego petycję Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza;
  • dokonali zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
  • dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2022-2035;
  • wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy działek położonych w Jeżowem: 811/5, 809/4, 4743/5.

22 maja

21 maja

18 maja

 • Czarni Sójkowa przegrali 2:3 ze Staromieszczanką Stare Miasto. Bramki dla Czarnych zdobyli Mariusz Chaber i Krystian Pasiak.

17 maja

16 maja

15 maja

14 maja

13 maja

Propozycja poprawy układu komunikacyjnego obok SP w Jeżowem-Centrum

11 maja

10 maja

8 maja

7 maja

3 maja

2 maja

1 maja

30 kwietnia

27 kwietnia

26 kwietnia

Turniej w Groblach

25 kwietnia

Sesja Rady Gminy Jeżowe
 • W miniony piątek miała miejsce kolejna sesja Rady Gminy Jeżowe. Samorządowcy podjęli następujące uchwały:
  • nadali Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem–Podgórzu imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Pełna nazwa szkoły będzie obowiązywać od 1 września br.;
  • zmienili uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022;
  • wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej (obejmującej jeżowskie działki nr 2130/1, 2133, 2136/1, 2139 o powierzchni łącznej 1,4877 ha) na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 5 lat;
  • wyrazili zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 1190 w Nowym Narcie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 2 lat;
  • nadali nazwę - ulica Marzeń - prywatnej drodze położonej na działce nr 439/2 w Krzywdach;
  • nadali nazwę - ulica Słoneczna - drodze gminnej położonej na działce nr 1920 w Groblach;
  • nadali nazwę - ulica ks. Mariana Dula - drodze gminnej położonej na działce nr 2073 w Cholewianej Górze;
  • wyrazili zgodę na zakup działki nr 579 w Krzywdach z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej;
  • wyrazili zgodę na zakup działki nr 2808/3 w Jeżowem z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej na Poddaństwie;
  • wyrazili zgodę na sprzedaż sześciu działek budowlanych (737/5-9,11) na projektowanym osiedlu przy ul. Młynarze w Cholewianej Górze;
  • dokonali zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
  • udzielili pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 861 w miejscowości Jeżowe w kwocie 300 000,00 zł;
  • dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2022-2035 (zwiększenie dochodów w 2022 roku o kwotę 6 982 012,37 zł, zwiększenie wydatków w 2022 roku o kwotę 14 444 290,00 zł);
  • określili zakres pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (pomoc doraźna, zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc humanitarna, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, pomoc językowa i edukacyjno-kulturalna);
  • upoważnili Wójta Gminy Jeżowe do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

24 kwietnia

23 kwietnia

 • Z powodu złego stanu boiska mecz Czarnych Sójkowa ze Staromieszczanką Stare Miasto został odwołany.

19 kwietnia

Pilnuj psa!

16 kwietnia

Radosnego Alleluja!!!

14 kwietnia

Droga Krzyżowa w Jeżowem

12 kwietnia

11 kwietnia

10 kwietnia

3 kwietnia