Uniwersytet Powszechny w Jeżowem

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Uniwersytet Powszechny
Nazwa angielska University of Jeżowe
Kraj Polska
Lokalizacja Jeżowe
Założyciel mgr Józef Zygmunt
Data założenia 5 października 1957
Adres Jeżowe 135
37-430 Jeżowe
Data zamknięcia 28 lutego 1973

Uniwersytet Powszechny w Jeżowem powstał 5 października 1957 roku, natomiast wykład inauguracyjny odbył się 20 października. Założycielem był mgr Józef Zygmunt - wieloletni dyrektor szkół w centrum Jeżowego.
Na Uniwersytecie odbywały się wykłady z literatury, prawa, geografii, z zakresu zdrowia i rolnictwa. Spełniał on funkcję naukowo-kulturalną. Działały przy nim zespoły: taneczo-sceniczny, chóralny, szycia i dobrych gospodyń.
Uroczyste zakończenie działalności Uniwersytetu Powszechnego miało miejsce 28 lutego 1973 roku.

Artykuły prasowe

  • Z okazji inauguracji 4. roku Nowiny Rzeszowskie napisały:

W Jeżowem (pow. Nisko) odbyła się ostatnio inauguracja roku szkolnego Uniwersytetu Powszechnego. Licznie zebranych słuchaczy tej popularnej w Jeżowem placówki w serdecznych słowach powitał znany i ceniony pedagog, kierownik miejscowej szkoły podstawowej ob. J. Zygmunt. Omówił on także ciekawy program, jaki ustalony został na bieżący semestr. Z kolei, pierwszy wykład wygłosił prezes TWP, mgr Kluz.

Pożyteczna działalność UP w Jeżowem zyskała sobie ogólne poparcie, toteż w imieniu Samorządu Gminnego ZSCh przewodniczący, ob. Szewczyk zobowiązał się udzielić materialnej pomocy placówce dla finansowania jej cennych zamierzeń. Czwarta kadencja Uniwersytetu Powszechnego w Jeżowem rozpoczyna się obiecująco. Założenia programowe zapewne w dużym stopniu zaspokoją różnorodne i indywidualne zainteresowania uczestników. Cykle wykładów, które odbywać się będą co tydzień, obejmują zagadnienia z rolnictwa, historii ruchu robotniczego, biologii, geografii i in. Tematy ilustrowane będą przeźroczami dla lepszego zrozumienia omawianych zagadnień.

Niezależnie od tego uczestnicy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w zespołach artystycznych i przysposobienia zawodowego. Już na pierwszym zebraniu zgłaszali się ochotnicy do zespołów: chóralnego, muzycznego, na kursy kroju, szycia i dziewiarstwa.

UP w Jeżowem przyciąga młodych i starszych mieszkańców wsi. Frekwencja zawsze dopisuje. Bogaty materiał ilustrujący działalność i tradycje tej placówki znajdujemy w pamiątkowej księdze, która prowadzona tu jest od chwili powstania Uniwersytetu. W potoku pochlebnych opinii i życzeń znajdujemy m. in. słowa uznania przekazane placówce przez Podkomisję Sejmową Oświaty i Nauki, która odwiedzając UP w Jeżowem stwierdziła „miłą atmosferę pracy oraz ofiarność organizatorów i wykładowców”. Podobną opinię wystawili placówce goście z Węgierskiego Instytutu Nauki.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku w pracy Uniwersytetu w księdze pamiątkowej przybyło wiele nowych życzeń.

  • 13 kwietnia 1965 roku Nowiny Rzeszowskie napisały:

Dobiegły końca zajęcia na Uniwersytecie Powszechnym w Jeżowem (pow. Nisko). Jedno z ostatnich było poświęcone spotkaniu ze studentem z Gwinei, Diallo Thierno. Przybyło na nie około 400 osób ( w zajęciach uniwersytetu uczestniczyło blisko 200 słuchaczy ). Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze.Szkoły w Jeżowem na przestrzeni lat

Podstawowe i Przedszkola
PrzedszkoleSzkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 2Szkoła Podstawowa nr 3
Gimnazja i Licea
GimnazjumLiceum OgólnokształcąceLiceum Profilowane
Technika
TechnikumTechnikum Odzieżowe po ZSOTechnikum Rolnicze
Zawodowe
Zasadnicza Szkoła GastronomicznaZasadnicza Szkoła HandlowaZasadnicza Szkoła Metalowa
Zasadnicza Szkoła OdzieżowaZasadnicza Szkoła RolniczaSzkoła Przysposobienia Zawodowego
Zespoły Szkół i inne
Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopniaUniwersytet PowszechnyZespół Szkół PonadgimnazjalnychZespół Szkół nr 2