2016

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
2006 << 2014 << 2015 << 2016 >> 2017 >> 2018 >> 2026
400 lat Parafii Narodzenia NMP w Jeżowem450 lat Jeżowego

Zmarli

Wydarzenia

Zrealizowane inwestycje

Poniżej zestawienie najważniejszych inwestycji w sołectwach gminy Jeżowe.

 • Cholewiana Góra: przebudowa (wyasfaltowanie) 255-metrowej drogi gminnej położonej na działkach nr 1270 i 1282, rozdzielającej ulice Wójtowicze i Buczki, łączącej je z ulicą Pirogi;
 • Cholewiana Góra: ustawienie znaków z nazwami ulic;
 • Cholewiana Góra: przebudowa (wyasfaltowanie) 306-metrowego odcinka ul. Ogrodowej;
 • Cholewiana Góra: przebudowa 700-metrowego odcinka drogi gminnej na działce nr 1054 w Nowym Narcie, leżącej przy granicy z Cholewianą Górą i nazwanej jako ulica Pielki;
 • Groble: przebudowa drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik - Pikuły;
 • Groble: modernizacja (wyłożenie kostką brukową) drogi dojazdowej do remizy OSP (53 m) oraz jej odnóg (15 i 37,5 m);
 • Jeżowe-Centrum: adaptacja poddasza remizy OSP Jeżowe na pomieszczenie socjalno-biurowe;
 • Jeżowe-Podgórze: przebudowa (wyasfaltowanie) czterech uliczek osiedlowych po stronie południowej;
 • Jeżowe-Podgórze: modernizacja (wyasfaltowanie) 188,5-metrowego odcinka drogi dojazdowej na działce nr 4165;
 • Jeżowe-Podgórze: modernizacja (wyasfaltowanie)174,5-metrowego odcinka drogi dojazdowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz dróg wewnętrznych na działce ZGK;
 • Jeżowe-Podgórze: budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej;
 • Jeżowe-Podgórze: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
 • Jeżowe-Zaborczyny: modernizacja (wyasfaltowanie) dróg dojazdowych (prowadzącej do altany - o długości 131,5 m oraz jej odnogi - o długości 118,5 m);
 • Krzywdy: budowa 358-metrowego odcinka chodnika przy drodze powiatowej;
 • Nowy Nart: termomodernizacja ośrodka zdrowia wraz z przebudową dachu i zagospodarowaniem przyległego terenu;
 • Nowy Nart: modernizacja 680-metrowego odcinka gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
 • Nowy Nart: przebudowa dwóch dróg gminnych na Kolonii: wyasfaltowanie 998-metrowego odcinka drogi od strony Pogorzałki i utwardzenie 200-metrowego odcinka na działce nr 170 (odnoga tej pierwszej);
 • Nowy Nart: przebudowa 700-metrowego odcinka drogi gminnej na działce nr 1054 w Nowym Narcie, leżącej przy granicy z Cholewianą Górą i nazwanej jako ulica Pielki;
 • Sibigi: przebudowa 695-metrowego odcinka drogi powiatowej nr 1081R;
 • Sójkowa: wymiana dachu i docieplenie stropu na świetlicy wiejskiej;
 • Sójkowa: przebudowa 1632-metrowego odcinka drogi powiatowej nr 1085R od Zalesia (skrzyżowanie z drogą do leśnictwa) do Sójkowej (skrzyżowanie z drogą wojewódzką);
 • Stary Nart: modernizacja (wyasfaltowanie) placu przed remizą OSP oraz drogi wewnętrznej (wraz z budową chodnika) prowadzącej do Zespołu Szkół;
 • Stary Nart: budowa 320-metrowego odcinka chodnika przy drodze powiatowej;
 • Zalesie: przebudowa 1632-metrowego odcinka drogi powiatowej nr 1085R od Zalesia (skrzyżowanie z drogą do leśnictwa) do Sójkowej (skrzyżowanie z drogą wojewódzką);
 • zakup wyposażenia do klasopracowni we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę;
 • dobudowa oświetlenia ulicznego w różnych sołectwach.