2017

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
2007 << 2015 << 2016 << 2017 >> 2018 >> 2019 >> 2027
400 lat Parafii Narodzenia NMP w Jeżowem450 lat Jeżowego

Zmarli

Najważniejsze wydarzenia

Ważniejsze inwestycje

Poniższa tabela przedstawia inwestycje realizowane zarówno przez instytucje samorządowe, jak i prywatne.

Jeżowe-Centrum Jeżowe-Kameralne Jeżowe-Podgórze
 • budowa oświetlenia ulicznego na Starorzeczu;
 • budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica;
 • budowa nowego placu zabaw i siłowni plenerowej w parku;
 • budowa krytych rowów melioracyjnych przy drogach osiedlowych w Centrum;
 • zakup lekkiego samochodu operacyjnego (busa) dla OSP Jeżowe;
 • termomodernizacja, wymiana dachu i remont obiektu Zespołu Szkół im. ks. Stanisława Staszica;
 • przebudowa 1990-metrowego odcinka drogi krajowej nr 19;
 • zakończenie termomodernizacji budynku dawnej wikarówki;
 • budowa oświetlenia na Podborczynach oraz od DW861 do oczyszczalni ścieków;
 • przebudowa (wyasfaltowanie) 3 uliczek osiedlowych w Podgórzu;
 • zakup ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej;
 • budowa około 550-metrowego odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 861;
 • budowa krytego rowu melioracyjnego na około 100-metrowym odcinku przy drodze gminnej obok parkingu parafialnego;
 • budowa chodnika na około 60-metrowej ścieżce łączącej łączącej drogę cmentarną z drogą na Poddaństwie;
Jeżowe-Zaborczyny Jeżowe-Zagościniec Cholewiana Góra
 • budowa oświetlenia ulicznego;
 • przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej na tymczasowe pomieszczenia dla ośrodka zdrowia;
 • przebudowa 600-metrowego odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kowalach (działka nr 7086);
 • generalny remont ośrodka zdrowia;
 • budowa domu pomocy społecznej;
 • budowa przedszkola integracyjnego;
 • budowa oświetlenia wokół kościoła;
 • budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sudoły i Pirogi oraz od Sudołów do cmentarza;
 • przebudowa pomieszczeń w domu strażaka;
Groble (sołectwo) Sibigi Jata
 • budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w sąsiedztwie Pikuł;
 • budowa altany obok remizy;
 • przebudowa 950-metrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 861;
 • doposażenie szkoły w urządzenia komputerowe i pomoce dydaktyczne;
 • przebudowa 323-metrowego odcinka drogi gminnej zwanej Murowanką (nowy fragment drogi obok plebanii);
 • zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Groble;
 • wyasfaltowanie 710-metrowej drogi gminnej położonej na działkach nr 1021, 971 i 985 (od szkoły do początku zabudowań od strony Kopek);
 • przebudowa 569-metrowego odcinka drogi powiatowej nr 1081R;
 • termomodernizacja i remont Zespołu Szkół;
 • doposażenie szkoły w urządzenia komputerowe i pomoce dydaktyczne;
 • termomodernizacja i remont domu strażaka;
Krzywdy Nowy Nart Pogorzałka
 • budowa 433-metrowego i 144-metrowego odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 1083R;
 • zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla OSP Krzywdy;
 • termomodernizacja domu strażaka;
 • przebudowa (wyasfaltowanie) 999-metrowego odcinka drogi Kamionka;
 • wyasfaltowanie parkingu obok domu strażaka;
Sójkowa Stary Nart Zalesie
 • termomodernizacja domu strażaka;
 • wykonanie ogrodzenia przed domem strażaka;
 • przebudowa 950-metrowego odcinka drogi powiatowej nr 1088R od domu strażaka do końca zabudowań po stronie północnej;
 • wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy;
 • przebudowa placu zabaw obok przedszkola;