Szkoła Podstawowa w Jacie

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Jacie


Budynek szkoły
Budynek szkoły, 2016
Typ szkoły szkoła podstawowa
Miejscowość Jata
Data powstania pocz. XX w.
Liczba oddziałów

Dyrektor Stanisława Ligas

Adres Jata 85
37-430 Jeżowe
Telefon/fax 15 87 96 217
Strona internetowa szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jacie - szkoła podstawowa położona w zachodniej części wsi Jata, w sąsiedztwie wsi Sójkowa, przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 861 z drogą powiatową nr 1086R. Od 2008 roku wchodzi w skład Zespołu Szkół w Jacie.

Do obwodu szkoły należą dzieci z miejscowości: Jata, Sójkowa i Zalesie.

Historia

W II połowie XIX wieku w Jacie istniała prywatna szkoła zimowa. Podobne szkoły istniały w Sójkowej i Zalesiu. Nie było jednak zorganizowanej szkoły ludowej. W szkole zimowej uczyli chłopi, którzy umieli czytać i pisać. We wsi uchodzili oni za uczonych. W zamian za naukę pobierali oni drobne opłaty lub przyjmowali pomoc w gospodarstwie.

Dwuklasowa szkoła ludowa powstała w Jacie na początku XX wieku. Dzieci uczyły się w drewnianym baraku, który znajdował się za obecną remizą. W szkole tej uczyły Zofia Bis i Maria Kołodziej. Po I wojnie światowej w Jacie istniała publiczna szkoła powszechna z dwoma mieszanymi klasami, w których uczyło się sześć roczników dzieci. Do II wojny światowej nauczali między innymi: Helena Drozdowska (kierowniczka), Jan Kwieciński z Kłyżowa (kierownik), Guzek, Marszałówna.

W 1941 roku Jata została wysiedlona przez Niemców, a budynek szkolny spalony. Po wojnie, latem 1944 roku, mieszkańcy zaczęli powracać i odbudowywać swoje domostwa. Do Jaty przywieziono barak poniemiecki z Górna, który spełniał rolę szkoły. Były w nim dwie sale lekcyjne i dwa pomieszczenia dla nauczycieli. Lekcje odbywały się tylko w jednej sali na dwie zmiany: razem klasa I i II oraz podobnie klasa III i IV. W czasie kiedy uczniowie jednej klasy czytali, dzieci z drugiej klasy miały zajęcia ciche. W drugiej sali lekcyjnej mieścił się urząd pocztowy. W miarę wzrostu liczby dzieci, wprowadzono oddzielne nauczanie poszczególnych klas, a poczta została przeniesiona do prywatnego domu. Część dzieci uczyła się ponadto w mieszkaniu prywatnym u Jakuba Furtaka.

W latach 1949-1950 wybudowano w Zalesiu dużą szkołę siedmioklasową. W Jacie pozostawiono wówczas tylko klasy I-IV, a starsze dzieci (klasy V-VII) przeniesiono do nowej szkoły w Zalesiu. Dzieci z klas V-VII, które mieszkały we wschodnim krańcu Jaty, przydzielono do Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Kameralnem. W pozostałych klasach w Jacie uczyły do roku 1965: Zofia Bis, Maria Bis, Janina Rodzeń, Zofia Watras.

W ramach programu Tysiąc szkół na Tysiąclecie w Jacie wybudowano dużą, murowaną szkołę, którą oddano do użytku w roku szkolnym 1965/1966. Do nowego obiektu przeniesiono wszystkie dzieci z Jaty, Sójkowej, a także starsze dzieci z Zalesia. W Zalesiu pozostawiono klasy 0-III, a na bazie tamtejszego budynku utworzono szkołę filialną podległą pod szkołę w Jacie. W 1978 roku wybudowany został w Zalesiu nowy, mały budynek, do którego przeniesiono filię.

1 września 1999 weszła w życie reforma oświatowa zmieniająca dotychczasowe funkcjonowanie szkół. W ramach tych zmian ośmioklasowa Szkoła Podstawowa w Jacie przekształcona została w szkołę sześcioklasową. Ponadto na bazie tej szkoły utworzono zamiejscowy oddział Publicznego Gimnazjum w Jeżowem, który miał funkcjonować do czasu ukończenia budowy Gimnazjum Gminnego w Jeżowem.

W latach 2002-2005 szkołę w Jacie poddano rozbudowie. W dobudowanej części szkoły powstały: sala gimnastyczna z zapleczem, biblioteka z czytelnią, pracownia komputerowa, dwie sale lekcyjne, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenia na kuchnię z zapleczem i stołówką. Po rozbudowie cały budynek szkolny otrzymał elewację. Na podwórku szkolnym wykonano nowe chodniki oraz parking.

1 września 2007 na bazie Szkoły Podstawowej w Jacie utworzono Publiczne Gimnazjum w Jacie. Od 1 lutego 2008 obydwie szkoły połączono w jedną placówkę - Zespół Szkół w Jacie. Wiosną 2008 roku zaczęła funkcjonować kuchnia szkolna, w której są przygotowane posiłki dla uczniów szkoły w Jacie oraz przygotowywane i dowożone obiady do Szkoły Podstawowej w Jeżowem-Kameralnem.

Od 1 września 2009 dzieci klas 0-III z filialnej szkoły podstawowej w Zalesiu zostały przeniesione do szkoły macierzystej w Jacie. Powodem miała być modernizacja budynku. Ostatecznie zaniechano jednak prowadzenia szkoły w Zalesiu.

Zawody na Orliku

29 maja 2010 oddano do użytku kompleks boisk sportowych Orlik, zlokalizowany na zapleczu budynku szkoły, tuż przy drodze powiatowej prowadzącej do Pogorzałki i Cholewianej Góry. W ramach inwestycji powstały 2 boiska o sztucznej nawierzchni oraz z oświetleniem, które służą społeczności szkolnej oraz mieszkańcom okolicznych miejscowości. W 2012 dokonano remontu kotłowni, w ramach którego zastąpiono ogrzewanie węglowe gazowym.

W 2016 roku znacznie poprawiła się jakość kształcenia, w szkole urządzono i nowocześnie wyposażono pracownie: komputerową, językową, przyrodniczą, fizyczną, chemiczną i biologiczną oraz zakupiono zestawy interaktywne. W roku 2017 budynek szkoły został gruntownie wyremontowany: m.in. wymieniono okna, instalację elektryczną i częściowo c.o., zamontowano kolektory słoneczne, a cały obiekt zyskał docieplenie i nową elewację.

Od 1 września 2017 weszła w życie reforma systemu oświaty, której głównymi celami były m.in. dokonanie zmian programowych oraz utworzenie nowej struktury szkół poprzez likwidację gimnazjów. Na mocy ustawy z 14 grudnia 2016 Rada Gminy Jeżowe przekształciła sześcioletnią Szkołę Podstawową w Jacie w szkołę ośmioklasową oraz włączyła klasy Publicznego Gimnazjum w Jacie do szkoły podstawowej. W latach 2017-2019 w przekształconej szkole podstawowej prowadzone były klasy dotychczasowego gimnazjum.


Kierownicy i dyrektorzy (wykaz niepełny): Helena Drozdowska, Jan Kwieciński, Maria Zarzycka-Reichert (1965-1973), Mieczysława Kowalska (1973-1987), Zygmunt Kowalski (1987-1988), Danuta Kowalska (1988-1992), Antoni Fila (1992-2002), Stanisława Ligas (od 2002).