Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu
(do 1965)
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Jacie - Filia w Zalesiu

(1965-2015)
Obiekty dawnej szkoły - rok 2009
Miejscowość Zalesie
Obecny stan nie istnieje
Rok likwidacji 2015
Ostatni dyrektor mgr Stanisława Ligas
Adres Zalesie 40
37-430 Jeżowe

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu, następnie Publiczna Szkoła Podstawowa w Jacie - Filia w Zalesiu - nieistniejąca szkoła podstawowa w Zalesiu.

W II połowie XIX wieku w Zalesiu istniała prywatna szkoła zimowa, którą początkowo prowadził Wojciech Guz, a następnie Tomasz Zając. W tym czasie w wiosce nie było zorganizowanej szkoły ludowej. Działało tu jednak stowarzyszenie społeczno-wychowawcze Sokół, które organizowało różne szkolenia prowadzone przez instruktorów z Niska.

Na początku XX wieku w Zalesiu wybudowano drewniany budynek szkolny. Po I wojnie światowej liczba dzieci była zbyt duża i obiekt ten okazał się zbyt mały. Dla uczniów I i II klasy zorganizowano naukę w świetlicy wiejskiej, natomiast w szkole dla dzieci starszych. W tym czasie istniała już publiczna szkoła powszechna. Z racji złych warunków lokalowych wybudowano nowy, duży budynek z dwoma klasami i mieszkaniem dla nauczyciela oraz przybudówkę i budynek gospodarczy. Budowę nowej szkoły prowadził Żyd Araten.

Podczas okupacji szkoła w Zalesiu została rozebrana przez Niemców i wywieziona.

Po II wojnie światowej nauczanie dzieci prowadzono w prywatnych domach. W 1946 roku proboszczem Parafii Jata został ks. Antoni Bolek, który zamieszkał u Smusza w Zalesiu. Jako gorący orędownik oświaty, rozpoczął On nauczanie dzieci. Uczył różnych przedmiotów, m.in. religii i języka polskiego.

W latach 1949-1950 w Zalesiu wybudowano duży, drewniany budynek z przeznaczeniem na szkołę siedmioklasową. W budowę szkoły zaangażowali się: sołtys wsi - Kazimierz Surdyka, miejscowa ludność i Leśna Wspólnota Serwitutowa. Do nowo wybudowanej szkoły uczęszczały dzieci z Zalesia, dzieci z Jaty od klasy 5 oraz dzieci ze Sójkowej od klasy 6. W dzień trwały lekcje dla dzieci, natomiast wieczorami organizowano kursy dla analfabetów i ludzi, którzy przed wojną nie ukończyli siedmiu klas. Od czasu wybudowania nowej szkoły, jej kierownikami byli: Mikołaj Gumieniak, Adam Koszałka, Stefania Bąk i Maria Zarzycka, natomiast uczyli: Bartnik, Olga Typrowicz, Mikołaj Gumieniak, Mieczysław Pliszka, Anna Siepiela, Anna Wilczek, Teodora Papiernik, Kazimierz Koszałka, Józef Reicher i Stanisław Rząsa.

W 1965 roku oddano do użytku nową, murowaną szkołę w Jacie, która została wybudowana w ramach programu Tysiąc szkół na Tysiąclecie. Od roku szkolnego 1965/1966 do nowego obiektu szkolnego przeniesiono dzieci z Jaty, Sójkowej oraz z Zalesia od klasy piątej. W Zalesiu pozostawiono klasy I-IV i utworzono szkołę filialną podlegającą pod szkołę w Jacie.

W 1978 roku wybudowano w Zalesiu murowany, mniejszy budynek szkolny, do którego przeniesiono istniejącą już kilkanaście lat szkołę filialną. W międzyczasie szkoła 4-klasowa została przemianowana na 3-klasową. Taką organizację szkoły zachowano do początku XXI wieku.

W roku 2009 dzieci klas 0-III zostały przeniesione do szkoły macierzystej w Jacie, a 40-letni budynek miał zostać poddany modernizacji. Remont przeprowadzony został dopiero w latach 2011-2013. Po przebudowie obiektu zmieniono jego przeznaczenie. Od roku szkolnego 2013/2014 na bazie dawnej szkoły podstawowej utworzone zostało przedszkole, do którego uczęszczają dzieci z Jaty, Sójkowej i Zalesia. Od 1 listopada 2013 przedszkole włączono w struktury Zespołu Szkół w Jacie.

Uchwałą nr IV/21/15 z dnia 30 stycznia 2015 Rada Gminy Jeżowe podjęła zamiar oficjalnej likwidacji, a uchwałą nr VIII/45/15 z dnia 29 maja 2015 zlikwidowała Publiczną Szkołę Podstawową w Jacie - Filia w Zalesiu z końcem roku szkolnego 2014/2015. Tym samym zamknął się rozdział i historia istnienia szkoły podstawowej w Zalesiu.