OSP Nowy Nart

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Herb/godło OSP
OSP Nowy Nart
Województwo podkarpackie
Powiat niżański
Miejscowość Nowy Nart
Prezes Edward Stec
Numer KRS 0000039703
Rok założenia 1948
Typ jednostki S-1
Adres Nowy Nart 41
37-430 Jeżowe
Telefon 15 87 95 173

OSP Nowy Nart (Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Narcie) - organizacja społeczna powstała w 1948 roku, zrzeszona w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Narcie powstała w 1948 roku i liczyła wówczas 12 członków-założycieli. W skład pierwszego zarządu weszli: Jan Fila - naczelnik, Bronisław Fusiek - sekretarz, Władysław Chudzik - przewodniczący komisji rewizyjnej, Jakub Książek - prezes oraz Ludwik Stec i Stanisław Sudoł - członkowie.

Pierwszym sprzętem pożarniczym nowo powstałej jednostki była hydronetka ręczna i 6 węży, które otrzymano z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nisku. Z powodu braku lokalu sprzęt ten znajdował się u naczelnika straży.

W 1953 roku została wybudowana pierwsza, drewniana remiza. Zlokalizowano ją pośrodku wsi. 3 lata później, w 1956 roku, została ona przeniesiona na plac obok obecnie istniejącej strażnicy.

W 1958 roku przyjęty został statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Narcie. W tym samym roku jednostka otrzymała pierwszą motopompę, a wraz z nią 280 m węży. Jej operatorem został Kazimierz Wąsik.

5 maja 1966 roku OSP Nowy Nart wpisano do rejestru stowarzyszeń przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. W 1969 roku jednostka otrzymała 10 pierwszych mundurów wyjściowych.

W 1971 roku miał miejsce największy pożar, w gaszeniu którego jednostka brała udział. Spaliło się wówczas około 20 gospodarstw w sąsiednim Gwoźdźcu.

W 1984 roku zrodził się pomysł budowy nowej remizy, która spełniałaby wszelkie wymogi i była obiektem na miarę potrzeb współczesnego społeczeństwa. Dokumentacja techniczna nowej strażnicy została opracowana w 1986 roku. Z powodu trudności organizacyjnych zwlekano z rozpoczęciem budowy.

Dom strażaka

W 1990 roku wybrany został nowy zarząd. Naczelnikiem został Michał Gil, natomiast na prezesa wybrano Edwarda Puzio. Wznowione zostały starania dotyczące budowy nowej remizy. Zebranie Wiejskie Nowego Nartu przeznaczyło na budowę strażnicy zgromadzone wcześniej materiały budowlane (5 tys. sztuk pustaków, drewno budowlane), z których pierwotnie miała powstać nowa szkoła. Nowy zarząd rozpoczął organizację festynów, z których dochód był w całości przeznaczony na zakup dalszych materiałów budowlanych. Głównym koordynatorem budowy został druh Edward Skiba. Jeszcze w październiku 1990 roku wykonano fundamenty. 10 lipca 1991 roku intensywnie rozpoczęto budowę nowego obiektu. Do 25 listopada 1991 budowa strażnicy została ukończona w stanie surowym. Przez rok trwały prace wykończeniowe, które wsparła środkami finansowym Rada Gminy Jeżowe. Członkowie OSP i mieszkańcy wsi pomagali przy budowie w czynie społecznym. Latem 1992, w częściowo wykończonym budynku, miało miejsce pierwsze wesele. Od tamtej pory remiza zaczęła zarabiać na dalsze prace wykończeniowe.

W 1992 roku po raz pierwszy zorganizowane zostały w Nowym Narcie Gminne Zawody OSP, które miały miejsce na prywatnej łące Władysława Fili. Wówczas drużyna OSP Nowy Nart zajęła II miejsce, natomiast drużyna młodzieżowa - I miejsce.

W 1994 ukończona została budowa i prace wykończeniowe nowej, piętrowej remizy. spełniły się marzenia wielu druhów z Nowego Nartu. 9 października 1994 miało miejsce jej otwarcie i poświęcenie, a także nadanie i poświęcenie sztandaru. Podczas tych uroczystości wręczone zostały medale za wkład pracy na rzecz rozwoju Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, które przyznało Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie.

Samochód strażacki

W 1998 roku zakupiony został samochód strażacki Lublin II. Jednostka przeznaczyła na auto 20 tys. zł z dochodów uzyskanych z organizacji zabaw i wesel, natomiast pozostałą kwotę dołożył samorząd gminny.

W 2001 roku druhowie z Nowego Nartu pomagali przy obronie wałów na Wiśle w okolicach Annopola, za co dostali dyplomy od Zarządu Wojewódzkiego OSP oraz od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. 29 sierpnia 2001 roku jednostka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie.

W 2003 roku drużyna OSP Nowy Nart uczestniczyła w obozie szkoleniowym nad Soliną, co było nagrodą za zajęcie II miejsca w zawodach gminnych.

Poprawa bazy lokalowej oraz lepsze wyposażenie sprawiły, że wzrosła ilość członków straży. Obecnie jednostka liczyła około 50 druhów.

Baza techniczna

  • piętrowa, murowana remiza z boksem garażowym, dwiema salami świetlicowymi, zapleczem kuchennym i pomieszczeniami pod wynajem
  • samochód marki Lublin II z 1998 roku
  • sprzęt: pompa pływająca marki Niagara, agregat prądotwórczy, motopompa marki PO-5, inne podstawowe wyposażenieLogo ZOSP RP.jpg Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Jeżowe
OSP Cholewiana Góra - OSP Groble - OSP Jata - OSP Jeżowe - OSP Krzywdy - OSP Nowy Nart - OSP Stary Nart - OSP Zalesie