Artykuł:Demografia 2015

Z Encyklopedii Jeżowego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Demografia 2015

W obliczu kryzysu demograficznego różne pracownie badawcze, a przede wszystkim Główny Urząd Statystyczny, przewidują, że za kilkadziesiąt lat znacznie spadnie liczba ludności w całej Polsce. Badacze nie oszczędzają także wielkich miast, w których ludność będzie maleć, ale w bardziej odległej perspektywie czasowej. Naukowcy przewidują także spadek liczby mieszkańców powiatu niżańskiego.

Nie biorąc pod uwagę prognoz badawczych, możemy stwierdzić, że sytuacja demograficzna w gminie Jeżowe ma się dobrze. Na koniec 2015 roku gminę zamieszkiwało łącznie 10 367 osób, wśród których stale zameldowanych było 10 253 mieszkańców (5 102 kobiety). To najlepszy wynik w historii. W ostatnim roku wzrosła także liczba nowo urodzonych dzieci, która wyniosła 106 - 56 kobiet i 50 mężczyzn. Pomimo, że jest to o 7 osób więcej niż w roku ubiegłym, to jest to druga wielkość od końca, biorąc pod uwagę ostatnie dziesięciolecie. W ostatnich latach spadła śmiertelność mieszkańców gminy Jeżowe. W 2015 roku odnotowano 76 zgonów. Saldo migracji było ujemne i wyniosło -17 osób. 63 pary zawarły związek małżeński.

Najludniejszą miejscowością gminy Jeżowe – i tak zapewne pozostanie – jest Jeżowe, które liczy 5 336 mieszkańców. 5 279 osób jest zameldowanych na stałe, natomiast 57 – czasowo. Na świat przyszło 57 dzieci, natomiast zmarło – 41 osób. We wszystkich sołectwach Jeżowego , prócz sołectwa Jeżowe-Podgórze, wzrosła liczba urodzeń względem roku poprzedniego. We wspomnianym sołectwie urodziło się o 5 osób mniej. Sołectwo Jeżowe-Podgórze odnotowało jednak spadek zgonów o 5 osób. Saldo migracjo dla Jeżowego wyniosło 0. Łącznie, w ciągu ostatniego roku, Jeżowe powiększyło się o 16 mieszkańców. W dwóch sołectwach Jeżowego, Jeżowem-Centrum i Jeżowem-Zaborczynach, spadła liczba mieszkańców. Demografia Jeżowego przedstawia się następująco:

Tylko jedna miejscowość gminy Jeżowe zachowała liczbę mieszkańców sprzed roku. Mowa tutaj o Cholewianej Górze, zamieszkiwanej przez 845 osób. Urodziło się tutaj 6 dzieci, natomiast zmarło – 8 osób. Pobliskiej Pogorzałce ubyło 6 mieszkańców, w tym zmarło 2 osoby. Nie odnotowano żadnych urodzeń.

Sporym przyrostem mieszkańców mogą poszczycić się Groble, które na koniec roku 2015 zamieszkiwało 913 osób. To 11-osobowy przyrost. Sołectwo Groble liczyło 670 osób, a Sibigi – 243 osoby. Urodziło się tu 11 osób, natomiast zmarły 4 osoby. Niedalekim Krzywdom ubyło 2 mieszkańców i liczą one 537 osób. W tej wiosce odnotowano 2 urodzenia i 5 zgonów.

W Jacie odnotowano przyrost mieszkańców o 7 osób. We wsi mieszka 615 osób, spośród których 8 osób urodziło się w 2015 roku. Zmarły 2 osoby. Sąsiednie wioski – Sójkowa i Zalesie – odnotowały spadek odpowiednio o: 7 i 8 osób. Obecnie liczą kolejno: 520 i 525 osób. W obu wsiach urodziło się po 7 osób, natomiast zmarło: 6 osób w Sójkowej i 7 osób w Zalesiu.

Nowy Nart zmniejszył się o jednego mieszkańca, a Stary Nart zyskał 3 nowych mieszkańców. W Nowym Narcie urodziło się 7 osób, natomiast zmarł 1 mieszkaniec. W Starym Narcie przybyło czworo dzieci, a zmarły 2 osoby. Obecnie wsie liczą: Nowy Nart - 501 mieszkańców, Stary Nart - 372 mieszkańców.

Na podstawie przedstawionych danych demograficznych za rok 2015, możemy optymistycznie patrzeć na przyszłość gminy Jeżowe. Miejmy nadzieję, że dane te będą się w dalszym ciągu poprawiać. Wszystko jednak musi iść w parze z odpowiednim zabezpieczeniem bytowym ogółu mieszkańców Polski, w tym także gminy Jeżowe.

Krzysztof Lesiczka