Gromada Nowy Nart

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Gromada Nart Nowy
(1954-1968)
Gromada Nowy Nart (1968-1972)
Województwo rzeszowskie
Powiat niżański
Data utworzenia 05.10.1954
Data zniesienia 01.01.1973
Siedziba GRN Nart Nowy/Nowy Nart
Liczba radnych (1954) 14
Liczba sołectw (1954) 3 - Nart Nowy, Nart Stary,
Gwoździec
Liczba sołectw (1962) 4 - Nart Nowy, Nart Stary,
Gwoździec, Cholewiana Góra
Przynależność po reformie (od 1973) Gmina Jeżowe, Gmina Bojanów


Gromada Nart Nowy/Gromada Nowy Nart - dawna gromada, w tym przypadku odpowiednik gminy, będąca najmniejszą jednostką podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, istniejąca w latach 1954-1972.

Jesienią 1954 roku na terenie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzona została reforma administracji wiejskiej, która wyparła organizację gminną. Na obszarze Polski utworzono wówczas 8759 gromad, odpowiedników wcześniejszych gmin.

Gromada Nart Nowy powstała na mocy uchwały nr 29/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 5 października 1954. W jej skład weszły 3 dotychczasowe gromady (odpowiednik wsi) ze zniesionych gmin Jeżowe i Bojanów w powiecie niżańskim, w województwie rzeszowskim. Każda dawna gromada tworzyła własne sołectwo, którymi były: Nart Nowy, Nart Stary i Gwoździec. Dla nowopowstałej gromady ustalono Gromadzką Radę Narodową w liczbie 14 radnych.

31 grudnia 1961 Wojewódzka Rada Narodowa w Rzeszowie, na mocy uchwały nr 20/61 z dnia 14 września 1961, dokonała zmian w podziale terytorialnym województwa rzeszowskiego. Zniesiona została wówczas Gromada Cholewiana Góra, obejmująca jedno sołectwo, która została włączona do gromady Nart Nowy. Od czasu tych zmian gromada liczyła 4 sołectwa.

14 lutego 1968 dokonano zmiany dotychczasowych nazw miejscowości Nart Nowy i Nart Stary, które przybrały odpowiednio formę: Nowy Nart i Stary Nart. Zmieniona została również nazwa gromady - z Nart Nowy na Nowy Nart.

Gromada Nowy Nart przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy. Zniesiona została 1 stycznia 1973, kiedy to reaktywowane zostały istniejące współcześnie gminy. Sołectwa Cholewiana Góra, Nowy Nart i Stary Nart włączone zostały do gminy Jeżowe, natomiast sołectwo Gwoździec znalazło się w granicach gminy Bojanów. Gminy te powstały na mocy uchwały nr XVIII/56/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 1972 w sprawie utworzenia gmin w województwie rzeszowskim.


Gromady (1954-1972)
Cholewiana Góra (1954-1961) - Groble (1954-1961) - Jata (1954-1961) - Jeżowe (1954-1972) - Nowy Nart (1954-1972)