Artykuł:Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej w Starym Narcie

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

26 maja 2012 r. w Starym Narcie miało miejsce nadanie sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 Mszą św. w kościele parafialnym w Nowym Narcie, którą koncelebrowali Dziekan Dekanatu Rudnik ks. Stanisław Czachor, ksiądz prałat Mieczysław Tomoń oraz dwóch księży uczących niegdyś w szkole w Starym Narcie; ks. Marek Dzióba i ks. Rafał Kasprzyk. Uczestniczyło w niej również pięć pocztów sztandarowych - reprezentujących szkoły z terenu Gminy Jeżowe oraz OSP Nowy Nart.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością m. in. Senator RP Janina Sagatowska, Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Wicestarosta Powiatu Niżańskiego Sławomir Czwal, Wójt Gminy Jeżowe Gabriel Lesiczka, przedstawiciele Rady Gminy Jeżowe, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, absolwenci i okoliczni mieszkańcy.

Podczas Mszy św. dokonano uroczystego poświęcenia sztandaru oraz przekazano go sołtysom Starego Nartu – Józefie Sasiela i Nowego Nartu – Szczepanowi Kopciowi, reprezentującym jego głównych fundatorów, którzy przewieźli sztandar do szkoły w Starym Narcie.

O godz. 11.30 rozpoczęła się oficjalna uroczystość w szkole. Fundatorzy przekazali sztandar Dyrektorowi Zespołu Szkół w Starym Narcie Zygmuntowi Kowalskiemu, który dokonał jego prezentacji, a następnie wręczył go szkolnemu pocztowi sztandarowemu. Uczniowie w uroczystej atmosferze dokonali ślubowania na sztandar, który od tego momentu stał się symbolem tej szkoły i wartości w niej kultywowanych.

Następnie głos zabrali senator Janina Sagatowska i poseł Zbigniew Chmielowiec, którzy podkreślili walory Gminy Jeżowe jako ziemi, gdzie szanuje się tradycje patriotyczne i przekazuje się pamięć o nich przyszłym pokoleniom. Podkreślili, że ziemia ta wywołała w nich pozytywne wrażenia, gdyż mogli sami doświadczyć, jak wiele robi się w polskich szkołach, aby kształtować myśli i uczucia dzieci i młodzieży. Ponadto wicestarosta niżański odczytał list gratulacyjny w imieniu Starosty Powiatu Niżańskiego Gabriela Waliłko oraz przekazał dyrektorowi i nauczycielom życzenia owocnej pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Kolejnym etapem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów, którą w całości poświęcono patronce Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie – Marii Konopnickiej. Dokonano krótkiej prezentacji twórczości Konopnickiej, w czasie której przybliżono trzy ważne jej aspekty – literaturę dla dzieci, podejmującą tematykę wiejską oraz propagującą wartości patriotyczne. Przygotowana sceneria oraz piosenki inspirowane tekstami Konopnickiej pozwoliły zgromadzonym odczuć atmosferę czasów poetki. Część artystyczną uczniów przygotowały Małgorzata Wyka, Beata Lada i Iwona Chudzik.

Podsumowania tej części uroczystości dokonał Wójt Gminy Jeżowe Gabriel Lesiczka, który w imieniu swoim i Rady Gminy przekazał gratulacje dyrektorowi, nauczycielom i uczniom. Życzył również, aby otrzymany sztandar stał się rzeczywistym symbolem wartości z nim związanych.

O godz. 14.00 rozpoczął się „Piknik rodzinny” na placu szkolnym współfinansowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Zebrani mieszkańcy mieli okazję podziwiać wystawy lokalnych artystów oraz ekspozycję eksponatów pt. „Nowy Nart i okolice – dawniej i dziś” przygotowaną przez uczennice gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane do degustacji dania regionalne, przedstawienia uczniów i liczne konkursy z nagrodami dla dzieci. Nawet deszczowa aura nie przeszkodziła mieszkańcom w świętowaniu tego historycznego wydarzenia w dziejach szkoły.

Małgorzata Wyka