Lidia Błądek

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Lidia Błądek
Lidia Błądek na konwencji PiS w Jeżowem
Data urodzenia 5 maja 1956
Miejsce urodzenia Jeżowe
Zawód polityk, prawniczka,
nauczyciel akademicki
Strona internetowa
Strona sejmowa (1993-1997)

Dr Lidia Błądek (ur. 5 maja 1956 roku w Jeżowem) - doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, notariusz, samorządowiec, poseł na Sejm II kadencji.

Lidia Błądek urodziła się 5 maja 1956 roku w Jeżowem, jako jedno z kilkorga dzieci Heleny i Piotra Błądków. Obowiązek szkolny realizowała w Szkole Podstawowej w Jeżowem-Centrum.

W 1986 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Następnie podjęła studia doktoranckie, które zwieńczyła w 1993 roku otrzymaniem stopnia doktora nauk prawnych. Odbyła aplikację, po której rozpoczęła praktykę notarialną w Nisku.

Po ukończeniu studiów doktorskich związała się ze środowiskiem akademickim. Wykładała przedmioty prawne m.in. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Stalowej Woli i na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli.

Polityk i samorządowiec

W latach 1993-1997 była posłanką II kadencji wybraną z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego w okręgu Tarnobrzeg. W wyborach przeprowadzonych 19 września 1993 zdobyła 4 927 głosów[1]. W czasie trwania kadencji poselskiej przeszła do Unii Wolności. Zasiadała m. in. w komisjach: Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

Podczas kolejnych wyborów parlamentarnych, przeprowadzonych 21 września 1997, nie ubiegała się o reelekcję.

W latach 1999-2000 pełniła funkcję pierwszego prezydenta klubu rotariańskiego Nisko-Stalowa Wola[2]. 23 września 2001 jako bezpartyjna kandydowała do Senatu z ramienia KWW Inicjatywa Wyborcza 2001. Otrzymała wówczas 27 407 głosów, nie zdobywając mandatu[3].

W 2006 roku przystąpiła do Stronnictwa "Piast", gdzie została sekretarzem rady politycznej. Podczas wyborów samorządowych przeprowadzonych 12 listopada 2006 została wybrana radną sejmiku województwa podkarpackiego z listy Prawa i Sprawiedliwości, zdobywając 5 989 głosów[4]. Na pierwszej sesji sejmiku województwa III kadencji wybrana została wiceprzewodniczącą sejmiku. Funkcję tę sprawowała do końca kadencji.

21 listopada 2010 przeprowadzone zostały kolejne wybory samorządowe, podczas których Lidia Błądek bez powodzenia ubiegała się o reelekcję z listy Prawa i Sprawiedliwości. Zdobyła wówczas 5 650 głosów[5].

W 2011 roku została zarejestrowana jako kandydat na posła VII kadencji Sejmu RP z listy Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach parlamentarnych przeprowadzonych 9 października uzyskała 5 401 głosów i nie dostała się do Sejmu[6]. 11 listopada 2011 zajęła miejsce Janiny Sagatowskiej, która została wybrana na senatora, w podkarpackim sejmiku wojewódzkim. 16 lipca 2013 władzę w sejmiku podkarpackim przejęło Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy też została wybrana na wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Podkarpackiego, którą była do 27 czerwca 2014, do czasu przejęcia władzy przez koalicję PO-PSL-SLD.

25 maja 2014 startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego jako członek Prawa i Sprawiedliwości. Zdobyła 4 566 głosów i nie uzyskała mandatu europosła [7].

W wyborach samorządowych 2014, przeprowadzonych 19 listopada, startowała z listy Prawa i Sprawiedliwości i uzyskała mandat radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji, otrzymując 8 900 głosów [8].

Na 25 października 2015 zarządzone zostały wybory parlamentarne, wobec czego Lidia Błądek zdecydowała się na utworzenie niezależnego komitetu, Razem z Lidią Błądek, i start wyborach do Senatu. Poparcie jej kandydatury zapowiedziało Polskie Stronnictwo Ludowe. Planowany start Błądek do Senatu został skrytykowany przez władze województwa. Marszałek Władysław Ortyl złożył wniosek o wykluczenie radnej z partii Prawo i Sprawiedliwość[9]. 31 sierpnia 2015 podjęto decyzję o usunięciu Lidii Błądek z klubu radnych PiS w sejmiku województwa podkarpackiego[10]. W wyborach zdobyła 28 638 głosów, co dało jej poparcie 22,39 %. Wobec tego nie uzyskała mandatu senatora RP [11].

Przypisy