Szkoła Podstawowa w Jeżowem-Kameralnem

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Świętej Urszuli Ledóchowskiej
w Jeżowem-Kameralnem


Szkoła Podstawowa nr 3
Budynek szkolny
Typ szkoły szkoła podstawowa
Patron szkoły Św. Urszula Ledóchowska
Miejscowość Jeżowe
Data powstania 1896
Dane statystyczne
Liczba oddziałów 8 (2017/2018)

Dyrektor Maria Łyko

Adres Jeżowe 813D
37-430 Jeżowe
Telefon/fax 15 879 43 38
Lokalizacja
{{#display_map:50.38162,22.1067893|title=Szkoła Podstawowa w Jeżowem-Kameralnem|width=270|height=200|service=osm|zoom=40}}
Strona internetowa szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem-Kameralnem - podstawówka edukacyjna znajdująca się w Zagrodach w jeżowskim sołectwie Kameralne.

W szkole znajduje się 8 sal lekcyjnych (w tym pracownia komputerowa), pokój nauczycielski, świetlico-jadalnia z zapleczem kuchennym, sanitariaty, szatnie i biblioteka.

Historia

Szkoła powstała w 1896 roku jako pozamiejscowa klasa szkoły podstawowej w Jeżowem-Centrum, po czym w tym samym roku Rada Szkolna Krajowa przekształciła ją w jednoklasową szkołę etatową.

Nadejście pierwszej, a następnie drugiej wojny światowej przerwało cykl nauczania w szkole. Tereny, które obejmowała szkoła, zostały wysiedlone, a budynek szkolny spalony.

Lata 60.

Naukę wznowiono w 1948 roku, prowadząc naukę w prywatnych domach. Kierownikiem szkoły została Zofia Siudak, która była również jedynym nauczycielem i uczyła klasy I - IV. Początkowo do szkoły uczęszczało 87 osób, a w następnych latach około 70. W roku szkolnym 1951/1952 został zbudowany drewniany budynek szkolny i od tego czasu rozpoczęto w nim naukę. W 1952 roku stworzono V klasę i szkoła pięcioklasowa funkcjonowała do 1961 roku. W szkole uczyło wówczas dwóch nauczycieli i ks. katecheta Mieczysław Kędzior. Od roku szkolnego 1961/1962 zmieniono organizację szkoły na ośmioklasową i tak było do roku 1973 (w roku szkolnym 1966/1967 - siedmioklasowa). Zwiększyła się też liczba nauczycieli.

W 1962 roku kierownikiem szkoły został Bolesław Kida, który pełnił tę funkcję przez 8 lat. Z inicjatywy mieszkańców, jak i kierownika, zbudowano w 1965 roku drugi, murowany budynek szkolny, w którym znalazło się dwie klasy. Od 1970 do 1973 roku kierownikiem szkoły był Jerzy Oryszczak. Od września 1973 roku zmieniona została organizacja szkoły z ośmioklasowej na czteroklasową oraz obowiązki kierownika przejęła Maria Ziętko.

Część drewniana (2007)

W 2002 roku dyrektorem szkoły została Maria Łyko. W drugiej połowie 2004 roku przeprowadzony został remont i mała rozbudowa murowanego budynku szkoły, którego odbiory dokonano na początku przyszłego roku. Został on przeznaczony tylko dla dwóch najmłodszych klas. Pozostałe klasy musiały się uczyć w drewnianym budynku.

Przed rozbudową (01.2008)

W 2007 roku rozpoczęto rozbudowę murowanego budynku szkoły, która ukończona została już w następnym roku. Cała szkoła została wówczas przeniesiona do rozbudowanego obiektu, opuszczając drewniany budynek. Końcem 2009 roku drewniana część dawnej szkoły została zmieniona na dom parafialny dla nowo powstałej parafii Świętego Jana Chrzciciela w Jeżowem.

24 lutego 2010 roku radni, pod naciskiem rodziców, podjęli uchwałę w sprawie utworzenia w szkole klas V-VI, zmieniając organizację szkoły z czteroklasowej na sześcioklasową z oddziałem przedszkolnym. Latem 2010 powstało boisko przyszkolne.

W 2014 roku poprawiło się zaplecze rekreacyjne dla najmłodszych. Stowarzyszenie Ofiar Wysiedleń Niemieckich w Jeżowem zrealizowało projekt unijny, w ramach którego wybudowany został plac zabaw.

W latach 2012-2015 budynek szkolny poddano kolejnej rozbudowie (etap I). W nowej części szkoły ulokowane zostały: 3 sale lekcyjne, szatnia, pokój nauczycielski, świetlico-jadalnia z zapleczem kuchennym, sanitariaty i biblioteka. Uroczyste otwarcie i poświęcenie rozbudowanej części szkoły miało miejsce 23 listopada 2015. W przyszłości planuje się realizację drugiego etapu rozbudowy, w ramach którego powstanie sala gimnastyczna z zapleczem.

Tablica poświęcona patronce

20 czerwca 2016 szkoła otrzymała imię Świętej Urszuli Ledóchowskiej oraz sztandar. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele Świętego Jana Chrzciciela pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, podczas której ordynariusz sandomierski dokonał poświęcenia sztandaru. Po eucharystii w szkole odsłonięto tablicę pamiątkową z wizerunkiem patronki i hasłem „Nie wszyscy zostaliśmy powołani do bohaterstwa męczeństwa, ale wszyscy powołani jesteśmy do bohaterstwa świętości”. Nowy sztandar dyrekcji szkoły przekazali rodzice uczniów, po czym złożono ślubowanie. Zebrani mogli obejrzeć także przygotowany przez uczniów szkoły montaż słowno-muzyczny poświęcony patronce. Pod koniec 2016 roku za środki unijne urządzono i nowocześnie wyposażono pracownie: komputerową, językową i przyrodniczą oraz zakupiono zestaw interaktywny i urządzenia multimedialne.

Od 1 września 2017 weszła w życie reforma systemu oświaty, której głównymi celami były m.in. dokonanie zmian programowych oraz utworzenie nowej struktury szkół poprzez likwidację gimnazjów. Na mocy ustawy z 14 grudnia 2016 Rada Gminy Jeżowe przekształciła sześcioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem-Kameralnem w szkołę ośmioklasową z oddziałem przedszkolnym. Jesienią 2017 wykonano fundamenty pod budowę sali gimnastycznej z zapleczem.


Szkoła w obiektywie


Szkoły w Jeżowem na przestrzeni lat

Podstawowe i Przedszkola
PrzedszkoleSzkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 2Szkoła Podstawowa nr 3
Gimnazja i Licea
GimnazjumLiceum OgólnokształcąceLiceum Profilowane
Technika
TechnikumTechnikum Odzieżowe po ZSOTechnikum Rolnicze
Zawodowe
Zasadnicza Szkoła GastronomicznaZasadnicza Szkoła HandlowaZasadnicza Szkoła Metalowa
Zasadnicza Szkoła OdzieżowaZasadnicza Szkoła RolniczaSzkoła Przysposobienia Zawodowego
Zespoły Szkół i inne
Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopniaUniwersytet PowszechnyZespół Szkół PonadgimnazjalnychZespół Szkół nr 2