Krzywdy

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Krzywdy
Przysiółek Kąty
Krzywdy, przysiółek Kąty

Województwo podkarpackie
Powiat niżański
Gmina Jeżowe

Powierzchnia 4,21 km²
Rodzaj miejscowości wieś
Typ wsi wielodrożnica
Sołtys Henryk Cyrana

Kod pocztowy 37-430 Jeżowe
Numer kierunkowy (+48) 15
Tablica rejestracyjna RNI
Współrzędne
geograficzne
50° 21′ 21″ N
22° 12′ 17″ E
Populacja (31.12.2020)
Ludność (stała) 547
Ludność czasowa 2
Łącznie 549
Gęstość zaludnienia 130 os./km²


Krzywdy - wieś sołecka położona w południowo-wschodniej części gminy Jeżowe, w powiecie niżańskim, w województwie podkarpackim.

W wiosce możemy wyróżnić część wsi zwaną Ludwikami oraz przysiółek Kąty. Krzywdy posiadają jeden mandat wyborczy w wyborach do Rady Gminy Jeżowe.

Mapa Krzywd

Historia

Na chwilę obecną nie udało się ustalić, kiedy powstały Krzywdy. Powstanie tej miejscowości miało miejsce zapewne w okresie życia hrabiego Ferdynanda Hompescha (1843-1897), który odziedziczył w Rudniku majątek po zmarłym ojcu. Hrabia był żonaty z Zofią z Wallensteinów, spokrewnioną z dworem Franciszka Józefa I - cesarza Austrii. Nie mieli oni jednak dzieci.

Legenda głosi, iż Hompesch, który przyczynił się do rozwoju koszykarstwa na Podkarpaciu, miał dużo nieślubnych dzieci. Matki tych dzieci wyposażał w dwie morgi pola, z których mogły się utrzymać. Dostawały one pole w miejscu obecnej wioski. Pod koniec XIX wieku przysiółek ten nazwano Krzywdami.

W 1941 roku wieś Krzywdy, licząca 237 mieszkańców i należąca do gminy Kamień, została wywłaszczona przez okupanta hitlerowskiego. Na jej terenie urządzone zostało gospodarstwo rolne administrowane przez Komendaturę Luftwaffe w Górnie. W 1942 roku Niemcy budowali w Krzywdach budynki dla swojego leśnictwa. Mieszkańcy okolicznych wsi, którzy posiadali konie, musieli jeździć na wysiedlony teren do Jaty, Sójkowej, Zalesia, Cisów-Lasu i Jeżowego-Kameralnego, gdzie zabierali i przewozili drewno z rozebranych budynków wysiedleńców do Krzywd.
22 lipca 1944, w godzinach popołudniowych, załogi gospodarstw rolnych i innych obiektów Luftwaffe opuściły Krzywdy oraz okoliczne miejscowości, uchodząc w kierunku Raniżowa.

5 października 1954, na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, przysiółek Krzywdy, należący po wojnie do gromady (jednostki pomocniczej gminy) Łętownia w gminie Kamień, został przyłączony do gromady Groble - nowej jednostki podziału terytorialnego Polskiej Rzeczyspopolitej Ludowej. Krzywdy nadal pozostały przysiółkiem, lecz przynależały do wsi i sołectwa Groble, które stały się także gromadą w powiecie niżańskim, w województwie rzeszowskim.

31 grudnia 1961 gromada Groble została zniesiona, a jej tereny - w tym także przysiółek Krzywdy - włączono do gromady Jeżowe. 1 stycznia 1973 roku reaktywowana została gmina Jeżowe, do której przyłączono Krzywdy.

W II połowie XX wieku w Krzywdach istniał jeden z budynków szkoły w Groblach. W 1973 roku na jego bazie powstał punkt filialny szkoły w Groblach.

W 1992 roku przeprowadzono gazyfikację oraz telefonizację wsi Krzywdy, natomiast w latach 1993-1994 wybudowany został wodociąg.

W 2000 roku, po wybudowaniu w Groblach nowej szkoły, zlikwidowana została szkoła filialna w Krzywdach. Od września tamtego roku dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej w Groblach.

W 2001 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywdach, którą zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rzeszowie w dniu 18 września. Tymczasową siedzibą jednostki został drewniany budynek po dawnej szkole podstawowej. W 2010 roku wybudowana została świetlica wraz z garażem dla OSP Krzywdy, która została wyposażona w niezbędny sprzęt. Przy budynku powstał mały parking oraz plac zabaw dla dzieci.

Ważniejsze obiekty

  • GROSZEK Sklep spożywczo-przemysłowy - Krzywdy 152;
  • Sklep spożywczo-przemysłowy - Krzywdy 177A;
  • świetlica wiejska z remizą OSP Krzywdy - Krzywdy 177B;
  • plac zabaw z siłownią i boiskiem obok świetlicy - Krzywdy 177B;
  • Kopalnia Gazu Żołynia - Złoże Jeżowe - Krzywdy 183A;
  • Serwis i Sprzedaż Rowerów - Krzywdy 206;


Ludność

Analizując liczbę mieszkańców Krzywd od początku lat 90. ubiegłego wieku możemy zauważyć przyrost liczby osób tej wsi. W połowie 1991 roku liczba mieszkańców wynosiła 396 osób.

Na koniec 2017 roku Krzywdy stale zamieszkiwało 541 osób.

Ludność Krzywd w latach 1996-2009

Części wsi

Kąty

Kąty - przysiółek położony na północno-zachodnim krańcu Krzywd, oddzielony od wioski 500 m odcinkiem lasu. Znajduje się tu około 17 domów. W Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju Kąty posiadają kod 0795608.

Ludwiki

Ludwiki - część miejscowości położona w północnych krańcach wioski. Sąsiadują z Groblami, od których dzieli je las. W Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju Ludwiki posiadają kod 0795614.

Pozostała część

Pozostała część - tzw. Krzywdy właściwe, zabudowania położone na południe od Ludwików.

Sąsiednie miejscowości

Mapa gminy


Herb Jeżowego.png Gmina Jeżowe
Cholewiana Góra - Groble - Jata - JEŻOWE - Krzywdy - Łętownia - Nowy Nart - Pogorzałka - Sójkowa - Stary Nart - Zalesie