Jan Sowa

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Ks. Jan Sowa
Ks. Jan Sowa
Data i miejsce
urodzenia
29 października 1940
Jeżowe
Data i miejsce
śmierci
16 listopada 2016
Jawor
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Prezbiteriat 28 czerwca 1964
Wrocław

Ks. prałat Jan Sowa (ur. 29 października 1940 w Jeżowem, zm. 16 listopada 2016 w Jaworze) - polski duchowny katolicki, rodak z parafii Narodzenia NMP w Jeżowem.

Ks. Jan Sowa urodził się 29 października 1940 w Jeżowem, jako syn Walentego i Anny. Miał szóstkę rodzeństwa: 4 siostry i 2 braci. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Jeżowem-Podgórzu, uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem. Po maturze, w 1958 roku wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk abpa Bolesława Kominka 28 czerwca 1964 w kościele Świętej Doroty we Wrocławiu. W posłudze kapłańskiej obrał słowa Tobie Panie zaufałem nie zawstydzę się na wieki, zaufanie Bogu. Jako wikariusz pracował w Świdnicy, Bolesławcu Śląskim oraz wrocławskich parafiach Świętego Maurycego i Świętego Krzysztofa. W 1974 roku został mianowany proboszczem parafii Objawienia Pańskiego w Brenniku k. Złotoryi, a 15 października 1981 został pierwszym proboszczem nowo powstałej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu na Podzamczu - osiedlu leżącym u podnóża Zamku Książ. Tam organizował od podstaw nową placówkę duszpasterską, pozyskał teren pod budowę kościoła i budynków parafialnych. Wiosną 1982 roku, dzięki jego staraniom, na szczerym polu wybudowano tymczasową kaplicę i plebanię. W czerwcu 1982 ks. Jan Sowa podjął decyzję o budowie największej świątyni w Wałbrzychu, a plac pod jej budowę i krzyż poświęcił abp Henryk Gulbinowicz. Budowę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego na Podzamczu rozpoczął w sierpniu 1986 roku, pod który 1 października 1988 kard. Henryk Gulbinowicz dokonał wmurowania kamienia węgielnego z grobu świętego Piotra w Rzymie. Równocześnie z budową kościoła ks. Jan Sowa wznosił wspólnie z parafianami dom katechetyczny i plebanię.

Ks. Jan Sowa

26 czerwca 1995 roku, na mocy dekretu Legnickiej Kurii Biskupiej, ks. Jan Sowa został ustanowiony proboszczem parafii Świętego Marcina w Jaworze oraz dziekanem dekanatu jaworskiego. Zastąpił odchodzącego na emeryturę ks. prałata Walentego Szałęgę. Proboszcz Sowa kontynuował prace duszpasterskie i inwestycyjne w jaworskiej parafii. Dzięki jego staraniom w pażdzierniku 1998 roku w kościele parafialnym Świętego Marcina została założona instalacja alarmowa, która zabezpieczyła cenne wyposażenie świątyni. W okresie probostwa ks. Jana odnowione zostało wnętrzetrze kościoła, a zabytkowe wyposażenie poddano pracom konserwatorskim. Posługę proboszcza w Jaworze ks. Jan Sowa pełnił do 23 czerwca 2008, kiedy to zastąpiony został przez ks. dra Dominika Drapiewskiego. Po przejściu na emeryturę ks. prałat Jan Sowa pozostał w parafii Świętego Marcina jako rezydent, gdzie aktywnie udzielał się duszpastersko. Przez lata był kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.

Ks. Jan Sowa, jako zasłużony kapłan, w 1988 roku otrzymał tytuł kanonika honorowego, który nadał mu kardynał Henryk Gulbinowicz. W 1993 roku został prałatem-kapelanem Ojca Świętego Jana Pawła II.

W czerwcu 2014, w rodzinnej parafii Narodzenia NMP w Jeżowem, uroczyście świętował jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich.

Zmarł po ciężkiej chorobie 16 listopada 2016 w Jaworze. Uroczystości pogrzebowe kapłana rozpoczęły się 18 listopada, kiedy to w jaworskiej parafii Świętego Marcina, pod przewodnictwem biskupa Stefana Cichego, koncelebrowana była msza święta w intencji zmarłego. Nazajutrz, 19 listopada 2016, w kościele Narodzenia NMP w Jeżowem - rodzinnej parafii - miała miejsce msza pogrzebowa, której w asyście kilkudziesięciu kapłanów przewodniczył ks. infułat Józef Strugarek - przyjaciel zmarłego. Po eucharystii trumna z doczesnymi szczątkami kapłana została złożona na cmentarzu parafialnym w Jeżowem.