Gimnazjum w Groblach

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Publiczne Gimnazjum
w Groblach


Budynek szkolny, w którym mieściło się Gimnazjum
Budynek szkolny, w którym mieściło się Gimnazjum
Typ szkoły gimnazjum
Miejscowość Groble
Data założenia 1 września 2007
Data likwidacji 31 sierpnia 2017

Dyrektor
(2007-2017)
Grażyna Podedworna

Adres Groble 37
37-430 Jeżowe

Publiczne Gimnazjum w Groblach - nieistniejąca szkoła gimnazjalna w Groblach, kształcąca w latach 2007-2017. W latach 2008-2017 Gimnazjum wchodziło w skład Zespołu Szkół w Groblach.

Historia

W 1999 roku w całej Polsce wprowadzono reformę oświaty, w wyniku której skrócony został okres kształcenia w szkole podstawowej do sześciu lat. Następnym etapem edukacji stały się obowiązkowe, 3-letnie gimnazja. Na mocy ustawy z 8 stycznia 1999 Rada Gminy Jeżowe przekształciła ośmioklasową Szkolę Podstawową w Groblach w szkołę sześcioklasową. Ponadto Rada Gminy zorganizowała przy szkole podstawowej oddział zamiejscowy nowo utworzonego Publicznego Gimnazjum w Jeżowem, którym kierował dyrektor Kazimierz Kosturek.

W pierwszym roku kształcenia gimnazjaliści realizowali zajęcia w starym, pofolwarcznym budynku szkolnym, w którym od 1951 roku mieściła się szkoła podstawowa. 1 września 2000 oddano do użytku nowy obiekt szkolny, do którego przeniesiono również uczniów zamiejscowego oddziału gimnazjalnego.

1 września 2007 działający przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Groblach zamiejscowy oddział gimnazjalny Publicznego Gimnazjum w Jeżowem przekształcono w samodzielną szkołę - Publiczne Gimnazjum w Groblach. Dyrektorem nowej szkoły została kierująca szkołą podstawową dyrektor Grażyna Podedworna. 1 lutego 2008 obydwie szkoły, mieszczące się pod tym samym adresem, połączono w jedną placówkę - Zespół Szkół w Groblach.

Od 1 września 2017 weszła w życie reforma systemu oświaty, której głównymi celami były m.in. dokonanie zmian programowych oraz utworzenie nowej struktury szkół poprzez likwidację gimnazjów. Na mocy ustawy z 14 grudnia 2016 Rada Gminy Jeżowe przekształciła sześcioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Groblach w szkołę ośmioklasową oraz włączyła klasy Publicznego Gimnazjum w Groblach do Szkoły Podstawowej. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia.

Absolwenci

Absolwenci zamiejscowego oddziału gimnazjalnego
2002 2003 2004 2005 2006 2007
25 29

25

32

26

30

Absolwenci Publicznego Gimnazjum w Groblach
2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017
Absolwenci klas gimnazjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Groblach
2018 2019