Encyklopedia Jeżowego:Informacje o S19

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

3 lutego 2020

Rusza budowa S19 przez Jeżowe!

11 czerwca 2019

S19

14 listopada 2018

Umowa na budowę S19 podpisana!

9 sierpnia 2018

Umowa na realizację S19 na odcinku Jeżowe-Kamień już podpisana!

17 listopada 2017

S19 przez Jeżowe już w 2012 roku!

17 marca 2016

S19
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę na Dyrekcję Ochrony Środowiska za wydanie decyzji środowiskowej dla przebiegu S19. Wnieśli ją: Stowarzyszenie Mieszkańców Jeżowe-Podgórze, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Zarzecze-Nowosielec-Jeżowe, Zielone Mazowsze i jedna osoba prywatna, którzy nie zgadzająca się z wariantem przebiegu tej drogi, czyli WS5J. Sąd uznał, że ich wniosek jest bezzasadny. Oznacza to, że decyzja wydana przez RDOŚ i utrzymana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pozwala na przystąpienie do opracowania Koncepcji Programowej. Tę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie mieć gotową już w drugim kwartale 2016 roku.

5 listopada 2015

S19 i nazwa węzła
  • Już wkrótce wyłoniony zostanie wykonawca, który wybuduje drogę ekspresową nr 19 na odcinku od węzła Nisko-Południe do węzła Sokołów Małopolski-Północ. Droga ma zostać wybudowana w ciągu 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak do robót nie wlicza się okresów zimowych (15 grudnia - 15 marca). Do samego projektowania trasy wliczane są jednak okresy zimowy. W Jeżowem powstanie węzeł drogowy łączący ekspresówkę z drogą wojewódzką. Projektanci na etapie opracowywanie koncepcji przyjęli nazwę węzła "Podgórze", wynikającą z lokalizacji w danej części miejscowości. Nie jest to jednak nazwa odpowiednia do zasad stosowanych w nazewnictwie węzłów. Portal Jezowe24.pl zwrócił się z zapytaniem w tej sprawie do oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie. Sugestia okazała się słuszna i nazwa węzła może zostać zmieniona na "Jeżowe". GDDKiA wskazała, że o zmianę nazwy powinien zawnioskować lokalny Samorząd, który reprezentuje daną społeczność. Warto dodać, iż nazwa węzła pojawi się w przyszłości na znakach drogowych i będzie promować także miejscowość. W związku z tym dobrze by było, aby władze gminy Jeżowe podjęły uchwałę opiniującą zmianę nazwy węzła z części Jeżowego (Podgórze) na Jeżowe. Ciekawostka z pobliża: w miejscowości Przędzel węzeł będzie miał nazwę Rudnik na Sanem.


27 października 2015

S19

19 września 2015

Ogłoszono przetarg na S19!
S19 w przetargu!

9 września 2015

S19

30 maja 2014

  • Kilka dni temu przedstawiciele rzeszowskiego Oddziału GDDKiA spotkali się z mieszkańcami Jeżowego. Poinformowali oni o możliwości sfinansowania budowy odcinka drogi ekspresowej S19 przez Jeżowe z pieniędzy unijnych, odszkodowaniach oraz terminie realizacji inwestycji. Mieszkańców zapewniono, iż GDDKiA zapewni lokal zamienny osobom, które zostaną wysiedlone. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przetarg na budowę odcinka S19 od Sokołowa Małopolskiego do granicy województwa zostanie ogłoszony za rok.

14 maja 2014

  • Został ogłoszony przetarg na koncepcję programową przebiegu drogi ekspresowej S19 od Sokołowa Małopolskiego do granicy województw podkarpackiego i lubelskiego. Koncepcja ta wskaże dokładny przebieg drogi. O ile wszystkie terminy będą dotrzymane, nie będzie odwołań oraz będą pieniądze na realizację, to budowa drogi ekspresowej S19 na tym odcinku ruszy na przełomie 2017/2018.

9 maja 2014

  • Grupa mieszkańców Zarzecza, Nowosielca i Jeżowego pikietowała wczoraj przed rzeszowskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, domagając się zmiany wariantu przebiegu drogi ekspresowej S19. Grupa osób z Jeżowego chce, by drogę wybudowano na gruntach wsi Groble, omijając Jeżowe. Taką samą decyzję podjęła dziś jednogłośnie Rada Gminy.

6 maja 2014

  • Znany jest już wariant przebiegu drogi ekspresowej S19 na odcinku granica województw lubelskiego i podkarpackiego - Sokołów Małopolski. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Określa ona m.in. przebieg drogi, ilość węzłów i miejsc obsługi podróżnych. W Jeżowem droga przebiegać będzie przez teren sołectwa Jeżowe-Podgórze, na przecięciu z drogą wojewódzką nr 861 utworzony zostanie węzeł Podgórze. Powstanie także MOP Jeżowe typu II. Na odcinku od granicy województw do węzła Sokołów Małopolski Północ droga ekspresowa S19 będzie mieć długość ok. 52 km.

5 marca 2014

  • Rząd przyjął drugą już nowelizację listy priorytetowych inwestycji drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może ogłosić na nie przetargi w tym roku. Na liście znalazła się droga ekspresowa S19 Lublin–Rzeszów, na odcinku od zachodniej obwodnicy Lublina do węzła Sokołów Małopolski Północ. Wczorajsza uchwała oznacza, że rząd zapewnia pieniądze na tę inwestycję. Drogą ekspresową dojedziemy z Lublina do Rzeszowa pod koniec 2018 roku lub na początku 2019 roku.

18 stycznia 2014

  • Na Górach Kościelnych w Jeżowem rozpoczęły się prace wykopaliskowe, których celem jest potwierdzenie, iż znajdował się tam pierwszy jeżowski kościół i cmentarz.

8 listopada 2012

  • W szkole podstawowej w Jeżowem-Podgórzu miało miejsce zebranie sołeckie, w czasie którego została przedstawiona dokumentacja budowy drogi ekspresowej S-19. Na zebranie przybyli przedstawiciele GDDKIA oraz biura projektowego Arcadis. Mieszkańcy wyrazili jednogłośnie swój sprzeciw wobec budowy drogi przez historyczny teren Gór Kościelnych.

20 maja 2011

Proponowane warianty S-19
  • ARCADIS Biuro Infrastruktury Drogowej w Radomiu udostępniło proponowane warianty przebiegu drogi ekspresowej S-19 w gminie Jeżowe. Dla Jeżowego decydujące są dwa warianty: WS 5 i WS 6. Pierwszy biegnie od Nowego Kamienia, poprzez las Borczyny, tworząc węzeł Podgórze, kierując się ku zachodowi w stronę Nowosielca. Przewidziany jest tu wariant J omijający las Borczyny, biegnący pomiędzy Krzywdami, a Zaborczynami. Drugi wariant (WS 6) biegnie od Nowego Kamienia w kierunku obecnej DK 19, tworząc węzeł Jeżowe przed Górą Jeżowską.