Artykuł: U źródeł Miłosierdzia

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Większe jest miłosierdzie Moje, aniżeli nędze twoje i świata całego. Kto zmierzył dobroć Moją? Dla ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię, dla ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża, dla, ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią Najświętsze Serce Swojei otworzyłem ci źródło miłosierdzia, przychodź i czerp łaski z tego źródła naczyniem ufności. Uniżonego serca nigdy nie odrzucę, nędza twoja utonęła w przepaści Miłosierdzia Mojego. Czemuż byś miała przeprowadzać ze Mną l spór o nędzę twoją. Zrób mi przyjemność, że mi oddasz wszystkie swe biedy i całą nędzę, Ja cię napełnię skarbami łask. (Dz 1485)

11 kwietnia 2015 roku papież Franciszek uroczyście ogłosił bullę „Twarz miłosierdzia” i zapowiedział Rok Miłosierdzia. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozpoczął się w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2015, a zakończy się w uroczystość Chrystusa Króla, 20 listopada br. Rok ten ma przypominać wszystkim chrześcijanom o nieskończonym miłosierdziu Jezusa Chrystusa, który wciąż na nas czeka, daje nam siłę i przebacza, gdy Go o to poprosimy. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia daje nam też możliwość uzyskania odpustu poprzez przejście przez Bramy Miłosierdzia, które zostały otwarte w kościołach jubileuszowych we wszystkich zakątkach świata.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Niewątpliwie Rok Miłosierdzia zwraca nasze twarze i serca ku krakowskim Łagiewnikom, gdzie znajduje się światowe centrum Bożego Miłosierdzia. To tam w latach międzywojennych żyła święta siostra Faustyna Kowalska, którą Chrystus wezwał do głoszenia orędzia Jego Miłosierdzia. Zbawiciel wezwał prostą zakonnicę do szerzenia nowych form kultu: obraz Chrystusa z podpisem: Jezu, ufam Tobie, Święto Miłosierdzia Bożego, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Godzina Miłosierdzia.

W Roku Miłosierdzia, a także w ramach duchowego przygotowania do październikowych misji parafialnych, 17 września br. parafia Narodzenia NMP w Jeżowem zorganizowała pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, w której wzięło udział 150 osób na czele z duszpasterzami: księdzem proboszczem Krzysztofem Pałacem i księdzem wikariuszem Mieczysławem Katą.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Pielgrzymka rozpoczęła się od przejścia pielgrzymów przez Bramę Miłosierdzia, po czym wierni uczestniczyli we mszy świętej sprawowanej w Bazylice, którą 17 sierpnia 2002 roku konsekrował Jan Paweł II, i w której zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Po eucharystii wierni licznie nabywali Balsam Miłosierdzia.

Sanktuarium Jana Pawła II

Kolejnym punktem jednodniowej pielgrzymki było przejście do Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, zlokalizowanego w pobliżu Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Tam część wiernych udała się na krótką modlitwę do Sanktuarium Jana Pawła II (gdzie od maja 2015 znajduje się bezcenna relikwia - naznaczona krwią sutanna, w którą święty Jan Paweł II ubrany był 13 maja 1981), po czym dołączyła do reszty grupy zmierzającej do Kościoła Relikwii w dolnej części bazyliki papieskiej. W zadumie i kompletacji pielgrzymi spędzili czas w dolnym kościele, pośrodku którego stoi marmurowy ołtarz z ampułką krwi Papieża zamkniętą w szklanej szkatule. W kościele tym znajdują się także: krzyż pastoralny, mitra oraz ornat, którego używał Ojciec Święty.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Godzinę Miłosierdzia wierni spędzili w klasztornej kaplicy świętego Józefa – starym sanktuarium, gdzie znajduje się cudowny obraz Jezusa Miłosiernego. Każdy mógł osobiście pomodlić się przed wizerunkiem Chrystusa, a także doczesnymi szczątkami świętej siostry Faustyny i ucałować znajdujący się w marmurowym klęczniku relikwiarz, w którym mieści się fragment kości apostołki Bożego Miłosierdzia. Prywatną modlitwę pielgrzymów zwieńczyła wspólnotowa modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia.

Ostatnim etapem pobytu w stolicy miłosierdzia był udział w prelekcji siostry Christofory, jaką wygłosiła w auli im. Jana Pawła II. Siostra ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia niezwykle ciekawie opowiedziała o kulcie Jezusa Miłosiernego, podając liczne przykłady osób, których dotknęło Boże Miłosierdzie. Zakonnica przytoczyła także różne informacje o łagiewnickim sanktuarium.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Czas wolny pielgrzymi wypełnili prywatną modlitwą, zwiedzaniem sanktuaryjnych kaplic, podziwianiem Krakowa z wieży widokowej przy sanktuarium Miłosierdzia Bożego, oglądaniem rekonstrukcji celi świętej siostry Faustyny oraz zakupem pamiątek.

Pielgrzymka do Łagiewnik dała uczestnikom możliwość głębokiego przeżycia tajemnic Bożego Miłosierdzia w Roku Jubileuszowym i poznania miejsc związanych z apostołami, którzy głosili kult Jezusa Miłosiernego: świętej siostry Faustyny i świętego Jana Pawła II. Pielgrzymi z wielką ufnością powierzyli swoje sprawy, troski, problemy i nadzieje, a także swoich bliskich miłosiernemu Sercu Jezusa.

Wszystko Mi powierzaj, a nic nie czyń na swoją rękę, a będziesz zawsze w wielkiej swobodzie ducha, żadne okoliczności, ani wypadki nie zdołają ci go zamącić. Niewiele zważaj na powiedzenia ludzkie, pozwól, niech cię każdy sądzi według swego upodobania. Nie tłumacz się, to ci nic nie zaszkodzi. Oddaj wszystko na pierwszy znak żądania, choćby to były rzeczy najpotrzebniejsze; nie proś o nic nie poradziwszy się Mnie. Pozwól, niech ci odbiorą nawet to, co ci się należy - uznanie, dobre imię; ponad to wszystko niech będzie wyższym duch twój. A tak wyzwolona ze wszystkiego spoczywaj przy Sercu Moim, nie pozwól sobie zamącić spokoju niczym. (Dz 1685)

Krzysztof Lesiczka