Artykuł: Dwadzieścia lat Zespołu Szkół w Jeżowem

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
20 lat Zespołu Szkół

Wyjątkowa msza św. w kościele parafialnym pw. NNMP w Jeżowem rozpoczęła uroczyste obchody 20-lecia Zespołu Szkół w Jeżowem. Niecodzienność tego nabożeństwa wiązała się nie tylko z faktem wygłoszenia pięknej homilii przez ks. Wojciecha Zająca, będącego absolwentem tej szkoły, ale również za sprawą oprawy liturgicznej, odegrania i odśpiewania pieśni przez chór uczniów zgoła profesjonalnie przygotowany przez innego absolwenta szkoły – Michała Stępaka.

20 lat Zespołu Szkół

Zanim w auli Zespołu Szkół w Jeżowem odbyła się część oficjalna i artystyczna z okazji jubileuszu szkoły, przybyli goście mieli okazję się zapoznać z pięknymi gazetkami, tablicami pokazującymi szkolną tradycję i liczne sukcesy uczniów szkoły. Przygotowane zwłaszcza przez wuefistkę Dorotę Błądek i panią Grażynę Rurak, pracującą w obsłudze szkoły, ekspozycje barwnie i ciekawie pokazywały dawne i nowsze szkolne lata. Na obsługiwanym przez redaktorki szkolnej gazetki „Post Scriptum”, między innymi Edytę Marut, Bernadettę Szewc i Małgorzatę Peszt, stoisku można było nie tylko poznać historię szkolnego pisma, odnoszącego wyjątkowe sukcesy, ale także zaopatrzyć się w przygotowane na tę okazję publikacje: specjalny jubileuszowy numer gazetki „Post Scriptum” oraz almanach poetów Zespołu Szkół w Jeżowem „Jestem w kropli rosy”. Ponadto goście mogli wziąć sobie nowy tomik polonisty Ryszarda Mścisza oraz długopisy, kubki i inne okolicznościowe gadżety. Było jeszcze trochę czasu na spotkania po latach, zapoznanie się gości imprezy z nauczycielami szkoły, później można było już przejść do auli, by wziąć udział w jubileuszowej akademii. Stanisław Haduch, dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem, serdecznie witał przybyłych gości, natomiast prowadzenie akademii, przygotowanej z uczniami przez polonistkę Irenę Czyżowską-Smusz i Elżbietę Łagocką-Mękal, było zadaniem Ryszarda Mścisza. Goście mogli na początek obejrzeć film o szkole zrealizowany przez anglistę Marka Piśko, wkrótce jednak zaczęła się właściwa akademia. Obsługą techniczną zajęli się nauczyciel zawodu Grzegorz Kosek oraz Jacek Chudzik, uczący matematyki i informatyki. Wspomniany Marek Piśko zaś zadbał o piękną oprawę graficzną i multimedialną imprezy.

20 lat Zespołu Szkół

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego, Dominika Szewc, dokonała wprowadzenia sztandaru szkoły i wydała komendę do wysłuchania hymnu państwowego. Następnie prowadzący zapowiedział wystąpienie dyrektora szkoły Stanisława Haducha, który nie tylko powitał przybyłych gości, ale także zainaugurował oficjalne wystąpienia z okazji 20-lecia szkoły. Swoje wystąpienie oparł na przygotowanej uprzednio prezentacji multimedialnej, a ciekawą opowieść o minionych dwóch szkolnych dekadach wzbogacił informacjami o początkach oświaty na poziomie średniej, której ciągła tradycja ma miejsce od roku 1959. Dyrektor szkoły złożył także wszystkim nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym momencie Starosta Niżański Gabriel Waliłko wręczył swoją nagrodę Ryszardowi Mściszowi, wyjawiając powody jej przyznania.

20 lat Zespołu Szkół

Wkrótce prowadzący zapowiedział wystąpienie Starosty Niżańskiego, który odniósł się zarówno do jubileuszu Zespołu Szkół w Jeżowem, jak i do polityki Starostwa Powiatowego w Nisku, które ze szczególną troską, jako organ prowadzący, odnosi się do sfery oświatowej. Następnie wystąpił, od lat bardzo sprzyjający tej szkole ponadgimnazjalnej, wójt Gminy Jeżowe, Gabriel Lesiczka, który ciepło odniósł się do Zespołu Szkół i jego dorobku oraz zasług dla lokalnego środowiska. Wcześniej wójtowi serdecznie podziękował za tak wyjątkowe wsparcie dla szkoły starosta Gabriel Waliłko. Obaj występujący wręczyli prezenty dla szkoły na ręce jej dyrektora – Stanisława Haducha. Jako kolejny zabrał głos wieloletni dyrektor Zasadniczej Szkoły Odzieżowej i Zespołu Szkół z pierwszych lat jego istnienia – Tadeusz Błażejczak. Jego emocjonalne, pełne miłych wspomnień i podziękowań dla osób, które przysłużyły się szkole, wystąpienie zakończyło oficjalną część uroczystości.

20 lat Zespołu Szkół

Część artystyczno-wspomnieniową poprowadzili już uczniowie klasy III LO: Krystian Gil i Justyna Rębisz. W ramach tej części wokalne umiejętności zaprezentowała Agnieszka Peszt z klasy II LO, której na skrzypcach akompaniowała Karolina Krawiec z I LO. Piękną recytacją popisały się uczennice klasy I LO: Magdalena Sobieszek i Aleksandra Orszak, która zaprezentowała związany z jubileuszem szkoły wiersz Ryszarda Mścisza. Wszystkim niewątpliwie spodobał się występ duetu muzycznego: na flecie zagrała uczennica klasy II LO Katarzyna Głuszak, zaś na gitarze nauczyciel SSM I stopnia w Jeżowem – Krzysztof Warzocha. Lżejszym akcentem był występ kabaretowy znakomitego duetu z II LO: Sabina Przybysz i Gabriela Pikor, który udanie wspomagał Dawid Bolka z III LO. Swój udział w tej części miało troje absolwentów LO w Jeżowem, którzy w różny sposób zaprezentowali się przed publicznością, wprowadzeni i przedstawieni przez prowadzących. Ks. Wojciech Zając, obecnie wikariusz w Ćmielowie, opowiedział o swoich szkolnych latach, w czasie których lubił współpracę z szkolną gazetką i występy kabaretowe. Była redaktor naczelna gazetki „Post Scriptum” i zdobywczyni tytułu „Pismaka Roku” – Katarzyna Gębska, zaprezentowała swoje zdolności aktorskie, świetnie wykonując wiersz Leopolda Staffa „Klasyk”. W inny sposób pokazał się Mateusz Święcicki, niegdyś również redaktor naczelny „Post Scriptum”, później najmłodszy w Polsce telewizyjny komentator sportowy, obecnie zaś „człowiek orkiestra” w stacji Orange Sport. Mateusz nagrał profesjonalnie w swojej stacji wystąpienie związane z 20-leciem Zespołu Szkół w Jeżowem. Zwrócił się do uczniów, opowiedział o szkolnych latach i serdecznie, pięknie podziękował swoim nauczycielom. To było wyjątkowe, wzruszające wystąpienie byłego ucznia, który po 8. latach od ukończenia szkoły wciąż odczuwa wielki sentyment i chętnie powraca do tych wyjątkowych lat. Część artystyczną zakończył nader wdzięczny i pełen uroku występ grupy dziewcząt z klasy I i II LO, które wykonały przebój „Szanujmy wspomnienia”.


20 lat Zespołu Szkół

Prowadzący akademię Ryszard Mścisz opowiedział jeszcze krótko o przygotowanych na tę okazję publikacjach, zachęcając tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do zabrania ich z sobą do poczytania i na pamiątkę oraz do zobaczenia wszystkich szkolnych ekspozycji, na koniec zaś zaprosił wyjątkowych gości przybyłych na jubileusz do położonego niedaleko szkoły Hotelu „Magnat” na obiad. Wśród tych gości zaś znaleźli się między innymi byli nauczyciele szkoły, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Średniej w Jeżowem – pan Jan Krzyś i Kazimierz Koc. Sympatyczna, familijna atmosfera, która towarzyszyła uroczystości, zapewniona przez wspaniałą grupę uczniów i nauczycieli przygotowujących ją, sprawiła, że był to bardzo udany, piękny dzień dla wszystkich, którym bliski stał się Zespół Szkół w Jeżowem.

Tekst: Ryszard Mścisz
Fot. Bogdan Sieńko, Paulina Kępa, Agnieszka Kasica
Zdjęcia z jubileuszu 20 lat Zespołu Szkół w Jeżowem