Rada Gminy Jeżowe

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Rada Gminy Jeżowe - organ stanowiący i kontrolny wybierany zgodnie z ustawą o ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. W skład rady wchodzi obecnie 15 radnych.

Zadania Rady

Do zadań Rady należy m.in. uchwalanie projektu statutu gminy, powoływanie i odwoływanie na wniosek wójta skarbnika gminy oraz sekretarza gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie gminnego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach: herbu i flagi, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, nadawanie tytułu Zasłużony dla Gminy Jeżowe.

Komisje Rady (2010-2014)

  • Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (5 osób)
  • Komisja Rewizyjna (5 osób)
  • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej (5 osób)
  • Komisja Oświaty Zdrowia, Kultury i Sportu (5 osób)
  • Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (5 osób)

Radni

Kadencja 2010-2014

Liczby w nawiasach oznaczają numer okręgu.

Kadencja 2006-2010

Liczby w nawiasach oznaczają numer okręgu.

Komisje: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (11 osób), Rewizyjna (10 osób), Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej (7 osób), Oświaty Zdrowia, Kultury i Sportu (4 osoby), Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (8 osób).

Biuro Rady

  • Jeżowe 136a/21
37-430 Jeżowe

Zobacz też