Stowarzyszenie Mieszkańców Jeżowe Podgórze

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Stowarzyszenie Mieszkańców

Jeżowe Podgórze

Województwo podkarpackie
Powiat niżański
Gmina Jeżowe
Miejscowość Jeżowe
Prezes Józef Głuszak
Numer KRS 0000532806
Data rejestracji 26.11.2014
Adres Jeżowe 436 a
37-430 Jeżowe

Stowarzyszenie Mieszkańców Jeżowe Podgórze - organizacja pozarządowa w Jeżowem, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 listopada 2014.


Cele i działania stowarzyszenia

 • kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie - zwłaszcza wśród młodych - wzorców zachowań i postaw szacunku do drugiego człowieka, jak i dbałości o otoczenie i troski o mienie wspólne;
 • umacnianie więzi obywatelskich między mieszkańcami gminy Jeżowe oraz miejscowości powiatu niżańskiego, rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem wsi i gminy, budzenie i pogłębianie przywiązania do niej;
 • upowszechnianie wiedzy historycznej;
 • gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z kulturą, historią i dniem dzisiejszym;
 • działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Jeżowe;
 • inicjowanie i realizacja działań związanych z rozwojem infrastruktury społecznej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Jeżowe;
 • pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, społecznej i gospodarczej;
 • społeczne oddziaływanie na rozwój kultury, oświaty i kultury fizycznej;
 • integracja społeczeństwa lokalnego;
 • wspieranie i rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży;
 • promocja i rozwój obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości, jak i całej gminy Jeżowe, w tym walorów turystycznych;
 • działalność charytatywno-społeczna;
 • pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację zadań statutowych;
 • inne działania, sprzyjające realizacji celów stowarzyszenia.