OSP Groble

Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Herb/godło OSP
OSP Groble
Województwo podkarpackie
Powiat niżański
Gmina Jeżowe
Miejscowość Groble
Prezes Mariusz Wojtanowicz
Numer KRS 0000017830
Rok założenia 1923
Typ jednostki S-1
Adres Groble 30a
37-430 Jeżowe
Telefon 15 87 94 720
Strona internetowa

OSP Groble (Ochotnicza Straż Pożarna w Groblach) - organizacja społeczna powstała w 1923 roku, zrzeszona w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Myśl o powołaniu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Groblach zrodziła się pod koniec 1923 roku. 8 pierwszych członków wpisało się do jednostki w 1924 roku. Jej założycielami byli Jan Konior i Julian Kułacz. W tym samym roku wybrano także zarząd, którego prezesem został Jan Konior. 3 maja 1924 zakupiona została we Lwowie sikawka czterokołowa. Pieniądze na jej zakup zebrano z dobrowolnych składek mieszkańców wsi oraz ze sprzedaży drzewa wspólnoty serwitutowej. W tym samym roku naczelnik OSP rozpoczął starania oraz doprowadził do powstania drewnianej strażnicy. Wybudowano ją w czynie społecznym, a drewno na jej budowę przydzielił hrabia Tarnowski. W 1925 roku OSP Groble liczyła już 13 członków. Druhowie wzbogacili się wówczas w mundury, które uszył specjalnie sprowadzony krawiec. Rok później jednostka brała udział w gaszeniu groźnego pożaru w Groblach, którym ogień zajął siedem budynków. W 1927 roku druhowie z Grobel brali czynny udział w gaszeniu pożarów w sąsiednich miejscowościach.

Sikawka z roku 1924 obecnie

W 1935 roku zmieniony został zarząd. Prezesem został Julian Kułacz, natomiast naczelnikiem - Józef Wojtanowicz, którego zastępował Jan Bujak. Zarząd ten działał do wybuchu II wojny światowej.

W 1944 roku druhowie OSP w Groblach dzielnie bronili swojego sprzętu. Dzięki nim Ocalona została sikawka, którą wyprowadzono do przysiółka Sibigi i tam chciano ją zniszczyć. Tuż po wojnie, w 1945 roku przyjęto do straży nowych członków i uzupełniono skład zarządu, który działał do 1963 roku.

W latach 1963-1964 druhowie organizowali zabawy. Za zebrane pieniądze zakupiony został materiał na budowę remizy. Została ona wybudowana w czynie społecznym w 1964 roku. Przy układaniu stropodachu oraz wykańczaniu budynku pomogła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Niska. W tym samym roku powstał kryty basen przeciwpożarowy.

W 1965 roku dokonano zmiany zarządu. Prezesem nadal pozostał Julian Kułacz. Naczelnikiem wybrano Jana Kolano, którego zastępował Stanisław Ziętko, natomiast sekretarzem - Stanisława Bujaka. W tym samym roku jednostka wzbogaciła się o motopompę, którą przekazała Komenda Powiatowa z Niska. Rok później zakupiono i zamontowano syrenę elektryczną, natomiast w 1967 roku zakupiono 10 ubrań.

Kolejna zmiana zarządu nastąpiła w 1970 roku. Zmiany nastąpiły na stanowiskach naczelnika i jego zastępcy, którymi zostali odpowiednio: Eugeniusz Kolano i Jan Kolano. W tym samym roku OSP Groble otrzymała pasy strażackie, toporki i hełmy. 3 lata później, w 1973 roku, wymieniono dotychczasową motopompę na motopompę Polonia M-800 i zakupiono dodatkowe 4 mundury wyjściowe.

W latach 1976-1977 OSP Groble urządziła plac zabaw, który powstał ze środków zebranych z organizacji zabaw i festynów. Powstał on dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób, w szczególności Stanisława Bujaka i Eugeniusza Kolano. W 1979 roku nowym sekretarzem jednostki został Franciszek Olko.

Remiza

W latach 80. XX wieku prowadzone były prace remontowe przy budynku remizy. W 1980 roku zakupiono materiał na konstrukcję dachową, a w 1984 roku podwyższono budynek i wykonano dach, który został pokryty eternitem otrzymanym od Komendy Rejonowej w Stalowej Woli. W 1989 roku remiza została otynkowana.

W 1986 roku wybrano nowy zarząd, który pozostał niezmienny przez 10 lat. Prezesem został Władysław Wojtanowicz, naczelnikiem - Eugeniusz Kolano, a sekretarzem - Franciszek Słomiany.

W 1995 roku w Groblach po raz pierwszy miały miejsce gminne zawody pożarnicze, które zorganizowała miejscowa jednostka. W następnym roku powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która przez wiele lat odnosiła sukcesy. W 1996 roku wybrano nowy zarząd, którego prezesem pozostawał przez dwie pięcioletnie kadencje Czesław Pasiak, naczelnikiem - Janusz Baran, sekretarzem - Jan Całka, a skarbnikiem - Stanisław Słomiany.

W 1998 roku OSP Groble po raz drugi organizowała zawody strażackie. Rok później, w 1999 roku, miejscowa społeczność uroczyście świętowała 75-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Groblach.

Samochód strażacki

Pierwszy samochód, marki Żuk, jednostka otrzymała w 2000 roku z OSP Jeżowe. W 2001 roku pozyskano motopompę PO-5. W 2004 roku na remizie wymieniono pokrycie dachowe oraz instalację elektryczną wewnątrz budynku. W 2009 roku dotychczasowe auto zastąpił samochód marki Ford Transit. W następnym roku dokonano remontu pomieszczenia socjalnego w remizie. W roku 2012 jednostka wzbogaciła się o pompę szlamową.

Początek XX wieku był okresem wielu powodzi. OSP Groble uczestniczyła w wielu akcjach powodziowych, m.in. w Chwałowicach w 2001 roku oraz w okolicach Sandomierza w 2007 roku.

Lata 2006 i 2011 były latami wyborczymi we władzach OSP. Na prezesa wybierano Henryka Laufra, naczelnikiem wyłaniano Mariusza Wojtanowicza, skarbnikiem - Stanisława Słomianego, a gospodarzem - Janusza Barana. W 2015 przeprowadzono wybory, w czasie których wyłoniono nowy zarząd. Prezesem został Mariusz Wojtanowicz, którego zastępuje Henryk Laufer, a naczelnikiem - Adam Baran.

Sztandar

W styczniu 2016 roku jednostka uruchomiła swoją stronę internetową. 17 lipca 2016 miało miejsce poświęcenie i nadanie sztandaru dla OSP Groble. W październiku 2016 wykonano brukowaną drogę dojazdową do remizy.

Baza techniczna

  • samochód marki Ford Transit
  • remiza z boksem garażowym i salą świetlicową
  • niezbędne wyposażenie (pompa pływająca marki Niagara, motopompa marki PO-5 i inne)Logo ZOSP RP.jpg Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Jeżowe
OSP Cholewiana Góra - OSP Groble - OSP Jata - OSP Jeżowe - OSP Krzywdy - OSP Nowy Nart - OSP Stary Nart - OSP Zalesie