Zespół Szkół w Jeżowem-Centrum

Z Encyklopedii Jeżowego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zespół Szkół w Jeżowem-Centrum

Siedziba Zespołu Szkół
Siedziba Zespołu Szkół
Typ przedszkole
szkoła podstawowa

Miejscowość Jeżowe
Data powstania 1 września 2008

Dyrektor Katarzyna Sudoł (od 2008)
Wicedyrektor Aneta Sekulska (2008-2017, od 2018)

Adres Jeżowe 135
37-430 Jeżowe
Telefon/fax 15 879 43 09
Strona internetowa

Zespół Szkół w Jeżowem-Centrum - zespół szkolno-przedszkolny utworzony z dniem 1 września 2008, kształcący dzieci i młodzież w przedszkolu, szkole podstawowej, a od 2017 roku - także w zakresie edukacji gimnazjalnej. Siedziba Zespołu Szkół mieści się przy drodze wojewódzkiej nr 861 w centrum Jeżowego.

Zespół Szkół w Jeżowem-Centrum tworzą:

Historia

Uchwała o powołaniu Zespołu Szkół w Jeżowem-Centrum podjęta została podczas sesji Rady Gminy Jeżowe w dniu 15 kwietnia 2008. Zdecydowała ona o utworzeniu z dniem 1 września 2008 nowej placówki. W jej skład weszły nowo powstające Publiczne Przedszkole w Jeżowem oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jeżowem-Centrum, na bazie której utworzono Zespół Szkół. Pierwszym dyrektorem została Katarzyna Sudoł, którą zastępowała Aneta Sekulska.

W roku szkolnym 2008/2009 Przedszkole działało w budynku Szkoły Podstawowej. Uczęszczały do niego dzieci pięcioletnie. W 2009 roku dokonano przebudowy parterowego, sąsiadującego ze Szkołą Podstawową budynku, który powstał w połowie XX wieku. Jego oddanie do użytku miało miejsce 14 listopada 2009. Ze względu na powiększenie bazy lokalowej, na rok szkolny 2009/2010 do Przedszkola przyjęto już dzieci 3- i 4-letnie. W 2011 wykonano prace inwestycyjne przy Szkole Podstawowej, w ramach których wymieniono stare okna, docieplono budynek szkoły, dobudowano windę, wymieniono dach oraz wybudowano łącznik z Przedszkolem. W latach 2013-2014 przeprowadzony został kapitalny remont wewnątrz obiektu Szkoły Podstawowej.

20 października 2016 miała miejsce wyjątkowa uroczystość dla społeczności Zespołu Szkół w Jeżowem-Centrum. Tego dnia poświęcono i nadano wspólny sztandar dla obu placówek wchodzących w skład Zespołu. Awers w kolorze kremowym przedstawia portret patrona Szkoły Podstawowej, Stanisława Staszica, nad którym widnieje nazwa Zespołu, natomiast pod nim - nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu. Rewers nawiązujący do narodowych barw przedstawia kontur Polski, wewnątrz którego wyhaftowano orła w koronie i cytat Stanisława Staszica: Być narodowi użytecznym wraz z podpisem autora. Na dole sztandaru (pod konturem Polski) wyhaftowano rok jego ufundowania.

Wiosną 2017 roku na podwórku szkolnym wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni i z oświetleniem.

Od 1 września 2017 weszła w życie reforma systemu oświaty, której głównymi celami były m.in. dokonanie zmian programowych oraz utworzenie nowej struktury szkół poprzez likwidację gimnazjów. Na mocy ustawy z 14 grudnia 2016 Rada Gminy Jeżowe przekształciła sześcioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Jeżowem-Centrum w szkołę ośmioklasową oraz włączyła w jej struktury klasy likwidowanego Publicznego Gimnazjum w Jeżowem. Zespół Szkół w Jeżowem-Centrum przejął cały majątek po zlikwidowanej szkole gimnazjalnej. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w budynku po Gimnazjum, wybudowanym w latach 2001-2007, prowadzone będą pozostałe klasy gimnazjalne.

Obiekty Zespołu Szkół

Publiczne Przedszkole w Jeżowem Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica
w Jeżowem-Centrum

Siedziba Zespołu Szkół

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica
w Jeżowem-Centrum

Edukacja gimnazjalna

Jeżowe 135, 37-430 Jeżowe
tel. 15 879 43 09
Jeżowe 135, 37-430 Jeżowe
tel. 15 879 43 09
E-mail: psp1jezowe@pro.onet.pl
Strona internetowa: www.zsjc.net.pl
Jeżowe 580A, 37-430 Jeżowe
tel. 15 87 94 327
Wczytywanie mapy…
Wczytywanie mapy…
Wczytywanie mapy…
Przedszkole
Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa - oddziały gimnazjalne