Szkoła Podstawowa w Cholewianej Górze

Z Encyklopedii Jeżowego
Skocz do: nawigacja, szukaj
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Świętej Jadwigi Śląskiej
w Cholewianej Górze


Budynek szkolny
Budynek szkolny
Typ szkoły szkoła podstawowa
Patron szkoły św. Jadwiga Śląska
Miejscowość Cholewiana Góra
Data powstania 1862
Liczba oddziałów 10 (2018/19)

Dyrektor p.o. Grzegorz Kołodziej (2018/19)

Adres ul. Młynarze 23
37-430 Cholewiana Góra
Telefon/fax 15 879 41 46
Lokalizacja
Wczytywanie mapy…
Strona internetowa szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze - szkoła podstawowa położona w centralnej części wsi Cholewiana Góra, przy drodze powiatowej nr 1086R. W latach 2008-2017 wchodziła w skład Zespołu Szkół w Cholewianej Górze.

Historia

Szkoła trywialna

Początki szkoły w Cholewianej Górze sięgają roku 1857. Pod wpływem radcy szkolnego dra Machera, księdza Walentego Padowicza z Jeżowego i właściciela Nowego Nartu Leona Rylskiego gmina Cholewiana Góra zobowiązała się do założenia we wsi szkoły trywialnej.

Budynek z jedną izbą lekcyjną i mieszkaniem dla nauczyciela obiecał wystawić Leon Rylski. Ponadto właściciel Nowego Nartu zobowiązał się utrzymać budynek w dobrym stanie, przeznaczać na roczne utrzymanie szkoły kwotę 10 zł 20 centów oraz zapewnić 6 sągów drzewa opałowego. Gmina Cholewiana Góra zobowiązała się do utrzymania nauczyciela na koszt 210 zł rocznie. Nauka w szkole miała odbywać się w języku polskim, a religii miał uczyć dowożony ksiądz z ówczesnej Parafii Jeżowe, do której należała wówczas wieś Cholewiana Góra.

Mimo, iż poczyniono wszelkie uzgodnienia, budowa szkoły posuwała się bardzo powoli. Pod naciskiem Rządu Krajowego wybudowano w roku 1862 budynek szkolny i zapłacono należną nauczycielowi kwotę za rok 1861. Pierwszym nauczycielem był wówczas Marcin Chodorowski, którego mianował 7 września 1861 Konsystorz w Przemyślu. Z racji, że nie było pomieszczenia do nauki, nauczyciel ten spędził bezczynnie cały rok szkolny najpierw w Pysznicy, a następnie w Szufnarowej k. Strzyżowa.

Naukę szkolną rozpoczęto w Cholewianej Górze dopiero we wrześniu 1862. Nauczycielem został Konstanty Wojciechowski, który pełnił swoje obowiązki do września 1965. Pomagał mu w latach 1862-1863 nauczyciel tymczasowy Wacław Enzinger.

Ostatnim nauczycielem w szkole trywialnej w Cholewianej Górze był nauczyciel tymczasowy - Aleksander Kuźniarski. Mianowany w 1873 roku pełnił swoje obowiązki aż do roku 1888 (już jako nauczyciel w szkole etatowej). Na początku swojej pracy doprowadził on do remontu istniejącego budynku szkolnego, który polegał na podmurowaniu obiektu, otynkowaniu sali lekcyjnej i pokryciu budynku słomą.

Historia szkoły trywialnej kończy się 4 sierpnia 1875, kiedy to Wysoka Rada Szkolna Krajowa orzeczeniem z 30 kwietnia 1875 przekształciła szkołę trywialną w szkołę etatową.

Szkoła etatowa/podstawowa

Osiem lat po przekształceniu szkoły trywialnej w etatową, w 1888 roku, wybudowany został nowy obiekt szkolny z dwoma salami lekcyjnymi. Naukę kontynuowano do roku 1914. Wybuch I wojny światowej wymusił przerwanie nauczania, ponieważ w budynku szkoły kwaterowały wojska sprzymierzone, a później wojska rosyjskie.

Normalną naukę przywrócono dopiero w nowym roku szkolnym, który rozpoczęto 1 sierpnia 1915. Dwudziestolecie międzywojenne i początkowy okres II Wojny Światowej to czas, w którym młodzi ludzie mogli spokojnie przyswajać wiedzę. W 1941 roku wojna nie ominęła Cholewianej Góry. Nauka w szkole została przerwana, a ludność całej wsi wysiedlona.

Po wojnie wysiedleńcy zaczęli powracać na dawne tereny. Możliwość przywrócenia nauki w szkole zaistniała dopiero w 1946 roku. Naukę rozpoczęto w starym budynku, który ocalał, oraz w jednej sali wynajętej we wsi. W 1958 roku rozpoczęto budowę nowego, murowanego obiektu szkolnego, który ukończono w 1959 roku. Budynek ten jest dziś głównym skrzydłem szkoły.

W latach 1968-1972 budynek szkolny został zelektryfikowany i wzbogacony o centralne ogrzewanie. W latach 1993-1997 gruntownemu remontowi poddano wnętrze szkoły. Wymieniono podłogi, centralne ogrzewanie, okna, drzwi, wymieniono węglowe kotły grzewcze na gazowe, wygospodarowano pomieszczenia na sanitariaty wewnętrzne oraz wybudowano małą, przyszkolną oczyszczalnię ścieków.

1 września 1999 weszła w życie reforma oświatowa zmieniająca dotychczasowe funkcjonowanie szkół. W ramach tych zmian ośmioklasowa szkoła podstawowa w Cholewianej Górze przekształcona została w szkołę sześcioklasową i utworzono przy niej tymczasowy, zamiejscowy oddział jeżowskiego gimnazjum, który miał funkcjonować do czasu ukończenia budowy nowej siedziby Gimnazjum w Jeżowem.

W 1999 roku rozpoczęta została rozbudowa istniejącego budynku szkolnego. Podczas przeglądania dokumentacji szkolnej z lat 30. XX wieku odnaleziono dowody, iż szkoła nosiła imię świętej Jadwigi Śląskiej. Po II Wojnie Światowej odstąpiono od imienia szkoły. Miejscowa ludność oraz Stowarzyszenie Strefa Rozwoju Lokalnego Cholewiak podjęły zatem na początku XXI wieku starania o przywrócenie szkole imienia. Uchwałą z dnia 9 lipca 2002 Rada Gminy Jeżowe zadecydowała o nadaniu szkole podstawowej w Cholewianej Górze imienia świętej Jadwigi Śląskiej. Podczas uroczystości w dniu 1 września 2002 placówce przywrócono dawne imię.

W 2005 roku ukończono rozbudowę szkoły podstawowej, dzięki czemu powstało nowe skrzydło, w którym znajdują się sala gimnastyczna o wymiarach 12x24 m z zapleczem socjalnym, kuchnia z jadalnią, sala komputerowa i biblioteka. W tym samym roku byli uczniowie, Bolesław i Mieczysław Miazgowiczowie z Cholewianej Góry, ufundowali sztandar dla szkoły podstawowej. Uroczystego poświęcenia sztandaru oraz rozbudowanej i zmodernizowanej szkoły dokonał biskup sandomierski Andrzej Dzięga w dniu 27 października 2005.

1 września 2007 działający przy szkole podstawowej oddział gimnazjalny przekształcono w samodzielną szkołę, Publiczne Gimnazjum w Cholewianej Górze, ponieważ lokalna społeczność nie zgodziła się, by młodzież dojeżdżała na lekcje do nowo wybudowanego budynku Gimnazjum w Jeżowem. 1 lutego 2008 Szkołę Podstawową wraz z Gimnazjum połączono w jedną placówkę - Zespół Szkół w Cholewianej Górze.

W 2016 roku znacznie poprawiła się jakość kształcenia. W szkole urządzono i nowocześnie wyposażono pracownie: komputerową, przyrodniczą i fizyczną oraz zakupiono zestawy interaktywne.

Od 1 września 2017 weszła w życie reforma systemu oświaty, której głównymi celami były m.in. dokonanie zmian programowych oraz utworzenie nowej struktury szkół poprzez likwidację gimnazjów. Na mocy ustawy z 14 grudnia 2016 Rada Gminy Jeżowe przekształciła sześcioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze w szkołę ośmioklasową oraz włączyła klasy Publicznego Gimnazjum w Cholewianej Górze do szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. Zespół Szkół w Cholewianej Górze, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, z mocy ustawy stał się ośmioletnią szkołą podstawową.

Kierownicy i dyrektorzy

Marian Kucharski (1890-1907), Jakub Sołtys (1908-1922), Józefa Wachówna (1922-1935), Antonina Czublikówna-Olszowy (1935), Jan Hablewicz (1935-1941), Antonina Czublikówna-Olszowy (1946-1957), Zdzisław Podgórski (1957-1958), Danuta Pityńska-Podgórska (1958-1965), Józef Reichert (1965-1966), Franciszek Karaś (1966-1970), Feliks Makowski (1970-1974), Henryk Dołgań (1974-1978), Katarzyna Szewczyk (1978-1981), Henryk Dołgań (1981-1982), Jerzy Wasyliszyn (1982-1990), Henryka Cholewińska (1991-1992), Wiesława Adamek-Łata (1992-2002), Wojciech Łata (2002-?), Grzegorz Kołodziej (?).

Hymn szkolny

1.Na cholewiańskiej tej ziemi,
Gdzie mury szkoły wzniesione,
Chcemy tworzyć wspólnotę,
By szkoła stała się domem.

Wspólnie pracować dla kraju,
Szanować wolność, przykład dać.
W życiu pomagać innym,
Na straży prawdy zawsze stać.

Ref. Jadwigo Śląska, Córo Boga,
Ty, któraś świętą się stała.
Strzeż, by mądrości wspólna droga,
Odwagę i szczęście nam dała.

2. Nad duszą czuwaj uczniowską,
Wyjednaj moc u Boga łask.
Byśmy wzorem się stali,
niech bije od nas dobra blask.

Gdy przyjdzie nam łzę uronić,
Zostawić szkolnej ławy czas.
Z wiarą idźmy przez życie,
Z Jadwigą ufnie patrzmy w dal.